foto Paaskaars 2020

 Aanvang 09:30 uur

In verband met de verscherpte corona maatregelen is de dienst te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger: Ds. Simone vd Vrie
Organist : Adriaan Mollema

 Orgelspel


Welkom en mededelingen

 Aanvangslied: Psalm 136: 1, 2, 3 en 4


Onze hulp en groet


Gebed om ontferming

 

Glorialied: Lied 413: 1 en 3


Gebed bij de opening van Gods Woord


Lezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 5: 1-3; 9-15b


Zingen: Lied 350: 1, 3, 5 en 6


Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 1: 39-45


Zingen: Lied 911: 1 en 4


Overweging


Orgelspel


Zingen: ‘Licht in onze ogen’
Licht in onze ogen,
dagelijkse zon,
uitzicht veelbelovend,
glimlach om Gods mond.
Vrijheid van beweging,
richting die wij gaan,
ruimte om te leven,
zin van ons bestaan.
Hart van deze aarde,
dak boven ons hoofd,
blijk van Gods genade,
broeder, huisgenoot.
Vrede allerwegen,
kracht die ons vervult,
hand van God die zegent,
Jezus ons geluk.


Gebeden


Zingen: Lied 415: 1 en 2


Wegzending en zegen


Zingen: Lied 415: 3


Orgelspel

 

 

 

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

Info tel. 0597-614896

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Veemstede  6

9665 ED Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: protestantsegemeenteoudepekela@gmail.com


Koster:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers