foto Paaskaars 2020

 Aanvang 11:00 uur

In verband met de verscherpte corona maatregelen is de dienst te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Organist : Dhr. Wim de Olde.

 Orgelspel


Woord van Welkom

 

Zingen: Lied (Psalm) 91a : 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 91a : 3

Kyriegebed met gezongen Kyrie: Refrein lied 547

Toelichting bij zondag Invocabit

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Genesis 9 : 8 -17

Zingen: Lied 603

Evangelielezing: Johannes 3 : 22-30

Zingen: Lied 339b

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 538 : 1 en 2

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 723

Zegen

 

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

Info tel. 0597-614896

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Veemstede  6

9665 ED Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: protestantsegemeenteoudepekela@gmail.com


Koster:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers