IMG 1406 1 b

 Aanvang 09:30 uur

Opgave voor bijwonen van de dienst is niet meer nodig.

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl

 

THEMA: ‘OP WEG’

Voorganger: ds Simone van de Vrie
Organist : Koos Akkerman 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 84: 1 en 4 (we gaan staan)

Bemoediging en groet

(we gaan zitten)

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 195

Inleidende woorden

God,
geef me de genade
om een weg te gaan
die me niet van U vervreemdt

geef me het geluk
om een weg te gaan
die me bij mensen brengt

geef me de moed
om een weg te gaan van verbinden
niet van breken
een weg uit liefde

(Els Rose)

Zingen: Lied 362: 1 en 2

Gebed bij de opening van Gods Woord

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 6: 1-8

Zingen: Lied 912: 1, 2, 3

Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 6: 6b-13

Zingen: Lied 912: 4, 5 en 6

Overweging

Orgelspel

Zingen: Lied 1005: 1, 2 en 5

Gebeden

Zingen: Lied 418: 1, 2 en 3 (we gaan staan)

Wegzending en zegen

Zingen: Amen, amen, amen

Orgelspel

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

Info tel. 0597-614896

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: protestantsegemeenteoudepekela@gmail.com


Koster:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers