IMG 1406 1 b

 Aanvang 11:00 uur

Opgave voor bijwonen van de dienst is niet meer nodig.

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl

 

Voorganger: Ds. Marien Grashoff
Organist : Dhr. Berrie de Boer.

 

Welkom

 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

Aanvangslied : Lied 23c: 1, 2
Moment van stilte
Groet
Gebed voor de wereld
…daarom bidden wij allen tezamen:
HEER, ONTFERM U!
Bemoediging
God van recht en genade,
u spreekt tot ons door de profeten
en u vraagt van ons
om te streven naar vrede
die wortelt in gerechtigheid.
HELP ONS OM UW OPROEP TE HOREN.

God van liefde,
in Jezus verandert u onze levens voorgoed
en u vraagt van ons
om te werken aan verzoening.
HELP ONS
OM UW WEG VAN WAARHEID EN LIEFDE TE ZIEN.

God-met-ons,
uw heilige Geest zet ons aan tot actie
en u vraagt van ons
om zelf het Goede Nieuws te leven.
HELP ONS
OM MET HEEL ONS HART TE ANTWOORDEN,
OM HIER EN NU ‘JA!’ TE ZEGGEN. AMEN.
Glorialied : Lied 23c: 3, 4, 5

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag
Lezing uit het Oude Testament : Jesaja 26,12-19 (Naardense bijbel)
Zingen : Lied 944: 1, 4
Lezing uit het Nieuwe Testament : Johannes 5,36b-47 (Naardense bijbel)
Acclamatie
Voor uw Woord in de Schriften,
voor uw Woord in ons midden,
voor uw Woord in ons hart,
DANKEN WIJ U, O GOD.
Zingen : Lied 320: 1, 2, 3
Preek
Zingen : Lied 320: 4, 5

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden
Onze Vader
Slotlied : ‘Met ons dragen wij de woorden’ (mel. Lied 283; tekst: Reinier Kleijer)

1. Met ons dragen wij de woorden                                             2. Uit de stilte weer naar buiten
mee die hier gesproken zijn                                                            waar het leven gaat en jaagt,
waarin wij de omvang hoorden                                                       waar de veelheid van geluiden
van Gods liefde en Gods pijn.                                                        onze stilte niet verdraagt.

3. In ons hart diep weggeborgen
dragen wij Gods kostbaar Woord
door de nacht heen naar de morgen.
Want het nieuwe leven gloort!


Collecte : bij de uitgang
Zegen

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

Info tel. 0597-614896

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: protestantsegemeenteoudepekela@gmail.com


Koster:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers