IMG 1406 1 b

Aanvang 11.00 uur.

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl

 

Voorganger: ds B.van der Woude
Organist : Dhr. A.Mollema

Orgelspel

Woord van Welkom

 

Zingen: Lied (Psalm) 139 : 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 139 : 2

Kyriegebed met gezongen Kyrie: Lied 301h

Glorialied: Lied 305

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Zacharia 8 : 4-8, 20-23

Zingen: Lied 1016

Evangelielezing: Marcus 8 : 22-26

Zingen: Lied 339a

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 534

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 1014

Zegen

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

Info tel. 0597-614896

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: protestantsegemeenteoudepekela@gmail.com


Koster:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers