IMG 1406 1 b

De dienst is te volgen met beeld en geluid op www.kerkdienstgemist.nl

Aanvang :11.00 uur.

 

3e zondag van Pasen
Voorganger: Ds. B.van der Woude
Organist: Dhr. Adriaan Mollema

Orgelspel

Woord van Welkom

Zingen: Lied (Psalm) 33 : 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied (Psalm) 33 : 8

Kyriegebed met gezongen Kyrie: Lied 301h

Glorialied: Lied 608

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Jesaja 61 : 1-3

Zingen: Lied 530

Evangelielezing: Johannes 21 : 1-14

Zingen: Lied 339a

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 644

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 315

Zegen

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers