IMG 1406 1 b

De dienst is te volgen met beeld en geluid op www.kerkdienstgemist.nl

Aanvang : 9.30 uur.

Voorganger: Ds. Simone van de Vrie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 868: 1 en 2 (staande)

Bemoediging en groet

(de gemeente gaat zitten)

Inleidende woorden

Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen – niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren –
liefde leeft langer dan de haat.

Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn Zoon aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

(André F. Troost)

Gebed van verootmoediging

Zingen: Lied 836: 1, 2, en 3

Tien leefregels

Zingen: Lied 836: 4 en 5

Gebed bij de opening van Gods Woord

Zingen: Lied 103e
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Bijbellezing: Psalm 118 (Groot Nieuws Bijbel)
. Lezen: Psalm 118: 1-4
Breng dank aan de Heer,
want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn liefde.
Israël,
blijf zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn liefde’.
Priesters,
blijf herhalen:
‘Eeuwig duurt zijn liefde.’
Wie ontzag heeft voor de Heer,
moet steeds weer zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn liefde.’

. Zingen: ‘Bless the Lord, my soul’
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

. Lezen: Psalm 118: 5 en 7a
Ik voelde me beklemd
en ik riep de Heer;
Hij gaf mij antwoord
en ik kon weer ruim ademhalen.
De Heer is met mij,
Hij komt mij te hulp.

. Zingen: ‘Bless the Lord, my soul’
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

. Lezen: Psalm 118: 19-21
Open voor mij de poorten van de tempel,
ik wil de Heer dank brengen.
Dit is de poort die toegang geeft tot de Heer,
wie rechtvaardig is kan er door binnengaan.
Ik dank de Heer,
want Hij gaf me antwoord,
Hij was mijn behoud.

. Zingen: ‘Bless the Lord, my soul’
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

. Lezen: Psalm 118: 28 en 29
Heer, U bent mijn God,
U dank ik,
ik zal verkondigen
hoe machtig U bent.
Breng dank aan de Heer,
want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn liefde.

. Zingen: ‘Bless the Lord, my soul’
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Bijbellezing: Johannes 14: 15-21

Zingen: Lied 838: 1 en 2

Bijbellezing: Johannes 21: 15-19

Zingen: Lied 838: 3 en 4

Overweging

Orgelspel

Zingen: Lied 791: 1, 2, 3 en 4

In Memoriam

Zingen: Lied 23B

Gebeden

Zingen: ‘Leid mij, Heer, o machtig Heiland’ (staande)
Leid mij, Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn gids in ’t barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels.
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U,

Wegzending
Sta op als mens van liefde,
die omziet naar het hart.
Als schuilplaats tijdens stormen,
bij dat wat ons benardt.
Als anker in de branding,
met vaste grond in Hem.
Sta op als mens van liefde,
geroepen door Gods stem.

(Alfred Bronswijk)

Zegen

Zingen: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Bij de uitgang worden er 2 collecten gehouden.

U wordt van harte uitgenodigd om na de dienst in Het Anker een kop koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers