IMG 216 1 b


​Sinds begin april wordt er in de Molenhof een groep mensen opgevangen die vanwege de oorlog in Oekraïne zijn gevlucht uit hun land. Bij het inrichten van de kamers en verschillende andere werkzaamheden is door de gemeente Pekela de hulp ingeroepen van vrijwilligers.

 

Ook vanuit onze kerk is daar door een groep mensen ruimhartig gehoor aangegeven. Ook zijn er veel spullen ingebracht die gebruikt kunnen worden voor de kinderen. Inmiddels zijn er voorlopig voldoende spullen ingebracht. Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen zodat nog noodzakelijke spullen kunnen worden gekocht door de leiding in de Molenhof kunt u dat doen door een bedrag over te maken op banknummer van de Gemeente Pekela NL 55 BNGH 0285030566 met vermelding: vluchtelingen Oekraïne in de Molenhof.

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers