IMG 1406 1 b

De dienst is te volgen met beeld en geluid op www.kerkdienstgemist.nl

Aanvang : 9.30 uur.

Voorganger: ds Simone van de Vrie
Organist : Wim de Olde

THEMA: ‘STENEN MET EEN VERHAAL’

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 280: 1, 2, 3, 4 en 5 (staande)

Bemoediging en groet

(we gaan zitten)

Zingen: ‘Vrede van God’
Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
in Jezus’ naam zegen ik jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Gebed

Inleiding op het thema ‘Stenen met een verhaal’

Bijbelverhaal: ‘De twaalf stenen uit de Jordaan’ (naar Jozua 4)

Waarom liggen die stenen daar,
twaalf stenen in het water?
Liggen ze daar zomaar bij elkaar
of waarschuwen ze voor gevaar?
Twaalf stenen, ze zeggen geen woord,
ze spreken geen taal,
en toch vertellen ze een verhaal.
Luister maar:

Het verhaal

Waarom staan die stenen daar
zomaar in het land,
twaalf stenen bij elkaar
aan de waterkant?

Twaalf stenen in een kring,
hier bleef ’t water staan
en het volk van Israël ging
droog door de Jordaan.

Twaalf stammen op een rij
in een lange stoet,
liepen aan de ark voorbij
Kanaän tegemoet.

Daarom staan die stenen daar
zomaar in het land,
twaalf stenen bij elkaar
aan de waterkant.

(naar een lied van Hanna Lam)

AFSCHEID VAN DE KINDERKERK

Janiv Smit neemt afscheid van de kinderkerk

Jij kunt het niet meer weten,
maar wij zijn het niet vergeten.
Ooit droeg men jou in de kerk naar binnen
om een nieuw leven te beginnen,
door het water ben je toen gegaan,
zijn wij om je heen gaan staan,
en toen zongen onze monden:
Janiv, jij bent met God en ons verbonden.

Toen lag je nog te dromen,
wist niet wat er zou komen.
Je leerde staan, je leerde lopen,
wij bleven wachten, bleven hopen.
En nu sta je hier warempel
zoveel groter op de drempel!
Twaalf jaar zijn voorbijgegaan
en opnieuw steken wij jouw doopkaars aan.
In dit huis van vrede, zin en zicht
komt jouw leven aan het licht.

De doopkaars van Janiv wordt aangestoken

Foto’s van 0 tot 12 jaar

‘Bagage voor onderweg’

Zingen: ‘De rugzak vol’

Refrein:
De rugzak vol, dus we kunnen gaan trekken.
Een nieuw begin en de basis is goed.
We reizen verder langs allerlei plekken
in het geloof dat je liefde ontmoet.

Couplet:
We zijn gevoed met de oude verhalen,
die hebben nu en ook morgen nog zin.
Die geven richting en hoop, ze bepalen
ons bij ons doel en bij elk nieuw begin.

Refrein:
De rugzak vol, dus we kunnen gaan trekken.
Een nieuw begin en de basis is goed.
We reizen verder langs allerlei plekken
in het geloof dat je liefde ontmoet.

Goede wensen in de vorm van happy stones

Zingen: Lied 416: 1 en 2

Terwijl het lichtje wordt aangestoken en de kinderen naar de kinderkerk gaan zingen we: ‘Samen in het licht’
Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.
En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor ons allemaal.

Epistellezing: 1 Petrus 2: 1-6

Zingen: Psalm 118: 8

Evangelielezing: Matteüs 7: 24-29a

Zingen: ‘’De Heer beschut wie bij Hem schuilen’
De Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is een rots, een zon, een schild,
een schouder om op uit te huilen,
een stem die wind en water stilt,

de goede grond van ons vertrouwen,
een vast en veilig fundament,
waarop de hoop een huis kan bouwen –
gezegend wie die schuilplaats kent!

Want komt de storm en striemt de regen,
dan valt het huis gebouwd op zand,
maar is het op de rots gelegen,
dan houdt het vast en zeker stand.

Houd moed! Al gaat door duizend kuilen
uw pad niet zó als gij het wilt,
de Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is uw rots, uw zon, uw schild.

(André F. Troost)

Overweging

Orgelspel

Zingen: Lied 150a: 1, 2 en 4

DANKWOORD
Gericht tot Pedra Schoonhoven, die haar ambt als ouderling neerlegt en haar taak als voorzitter van de kerkenraad beëindigt.

Wij laten je gaan en zeggen je dank
voor de overtuiging, de inzet en de liefde
waarmee je je dienst in Christus’ kerk hebt vervuld.
Wat blijft is de belofte dat alles wat je in vertrouwen is verteld
geheim zal blijven, ook na je afscheid.

In Memoriam

Zingen: Lied 23B: 1

Gebeden

Zingen: ‘Wees mijn vooruitzicht’ (staande)
Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd,
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt.
Vervul mijn gedachten, houdt Gij er de wacht,
wees lichtend aanwezig, bij dag en bij nacht.

Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Heer, woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.

(Sytze de Vries)

Zegenbede
Loop voor ons uit, Heer,
om ons de rechte weg te wijzen.
Ga naast ons,
om met ons uw vriendschap te delen.
Sta achter ons,
om ons rugdekking te geven.
Wees onder ons,
om ons bij vallen op te vangen.
Woon in ons,
om ons kracht te geven voor elke nieuwe dag.
Wees om ons heen,
als een muur van liefde tegen zorg en angst.
Wees boven ons,
om ons te beschijnen met uw zon
en te verlichten met uw zegen.

Zo zegene u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zingen: Amen, amen, amen

Orgelspel

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd:
de 1e collecte is voor de gemeente
de 2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd om na de dienst in Het Anker een kop koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

 

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers