IMG 1406 1 b

De dienst is te volgen met beeld en geluid op www.kerkdienstgemist.nl

Aanvang : 9.30 uur.

Voorganger: Mevr. M. van Vliet
Organist : Dhr. Theo Fokkema

 

 

Voorbereiding
Mededelingen
Intochtslied:Psalm 89 vs 1, 5 en 6
Inleiding thema van de dienst
Drempelgebed
Lied 975 vs 1, 2, 3 en 4
Kyriegebed
Lied: 304 vs 1, 2 en 3

Dienst van de Schrift
Gebed om de nabijheid van Gods Geest
1e lezing: Jesaja 65 vs 1 t/m 9 en 17 en 18
Lied: 944 vs 1 t/m 4
2e lezing: Lucas 8 vs 26 t/m 39
Lied: Psalm 139 vs 1, 3 en 4
Overdenking
Orgelspel
Lied: 903 vs 1, 3 en 6

De dienst van gaven en gebeden
Dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader
Inzameling van de gaven bij de uitgang
Slotlied: 315 alle verzen
Uitzending en Zegen
Orgelspel

 

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers