IMG 216 1 b

De dienst is te volgen met beeld en geluid op www.kerkdienstgemist.nl

Aanvang : 9.30 uur.
Voorganger: Mevr. T.Huizing
Organist: Dhr. Adriaan Mollema

 

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 975:1,2,3

Bemoediging en groet

Lied 1000:1,4

Gebed om ontferming (we zingen heer ontferm u na elke gebedsintentie 3 maal, op jullie bekende wijze)

Lied 146c:1,6,7

Gebed bij de opening van de schrift

Lezing Amos 6:1-10
Lied 97:1,2
Lezing Lucas 16: 19-31
Lied 722:1,2

Lezing 1 Timotheus 6:11 en 12

Lied 722:3

Overdenking

Lied 838:1,3,4

Gedenken overleden gemeentelid

Psalm 23:1

Dankgebed voorbeden stil gebed en Onze vader

Slotlied 818

Zegenbede

Collecte

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers