IMG 216 1 b

 

 

De dienst is te volgen met beeld en geluid op: www.kerkdienstgemist.nl
Aanvang :9.30 uur.

Voorganger: Ds. S.Rienstra
Organist: Dhr. Dirk Swama

 

Feest van de doop van de Heer

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied LB 524 [alle 5 verzen]

Votum en Groet

Inleidend woord

Schuldbelijdenis

Kyrie: LB 301e [na elke intentie na V Zo bidden wij:]

Gloria: LB 304 [alle 3 verzen]

Openingsgebed

Eerste lezing: Jes. 42, 1-7

Tussenzang: LB 29: 1,2,6 (Psalm)

Tweede lezing: Hand. 10, 34-38

Lied voor het evangelie: LB 523 [ alle 3 verzen]

Evangelielezing: Mt. 3, 13-17

Acclamatie: LB 339a [direct aansluitend op V Woord van de Heer. Wij danken God.]

Preek

Geloofsbelijdenis (gesproken door V)

Dankgebed en Voorbeden afgesloten met Onze Vader
Acclamatie bij Voorbeden: LB 367e [na elke intentie na V Laten wij bidden:]

Collecte

Slotlied: LB 517 (alle 5 verzen)

Zegen en heenzending (na zegen gezongen Amen)

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers