IMG 216 1 b

 

 

De dienst is te volgen met beeld en geluid op: www.kerkdienstgemist.nl
Aanvang :9.30 uur.

Voorganger: Dhr. Berrie de Boer
Organist: Dhr. Wim de Olde
Ouderling van dienst: Dhr. Pieter Koetje

 Welkom en afkondigingen
Aanvangslied: Psalm 25 vers 1 en 2 (Heer ik hef mijn hart en handen)
Votum en Groet
Gebed om ontferming
Zingen : lied 868 vers 1,2 en 3 (Lof zij de Heer, de Almachtige Koning de ere)

Bidden voor we de Bijbel openen
De 10 woorden
Zingen: lied 320 vers 1,2 en 3 (Wie oren om te horen heeft)
Schriftlezing: Johannes 9 : vers 1 – 17
Zingen: lied 463 vers 1, 2 en 3 (Licht in onze ogen)

Overweging
Orgelspel

Zingen: lied 601 (Licht dat ons aanstoot in de morgen)
Gedicht van Ali Holman
Dank en Voorbeden stil gebed en Onze Vader
Zingen slotlied : lied 425 (vervuld van Uw zegen)
Zegenbede
Zingend : Amen Amen Amen

Collectes zijn bij de uitgang.

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers