IMG 216 1 b

 

 

De dienst is te volgen met beeld en geluid op: www.kerkdienstgemist.nl
Aanvang :9.30 uur.

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP AAN LEVI-DEAN VOORT

Voorganger: ds Simone van de Vrie
Organist : Koos Akkerman
Ouderling van dienst: Bart Boskers

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 139: 1, 7 en 8 (staande)
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in ’t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Bemoediging en groet

(we gaan zitten)

 

Aanvangstekst
Heer, U hebt ons gemaakt!
U hebt ons gevormd,
zoals een pottenbakker iets moois vormt uit klei.
(Jesaja 64: 7, Bijbel in Gewone Taal)

Inleidende woorden
We luisteren naar ‘Meer dan een wonder’ (van Kinga Bán)

Moment met de kinderen

Zingen: ‘Samen in het licht
Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

Tijdens het zingen van ‘Samen in het licht’ wordt het lichtje van de kinderkerk aangestoken en gaan de kinderen naar ‘Het Anker’.

Gebed bij de opening van Gods Woord

Bijbellezing: Psalm 8 (uit: ‘Woord voor woord’)
Heer onze Heer.
Hoe prachtig klinkt uw naam uit alles op aarde.
U bent oneindig machtig en hoog verheven.
Maar als ergens een klein kind stamelt, hoort U dat.
U hebt daar meer aan dan aan het geschreeuw van
vijandige mensen. Die kunnen hun mond wel houden.
Als ik kijk naar de hemel, al die miljoenen sterren
en de maan, allemaal uw werk, dan is het om duizelig
te worden.
Hoe is het mogelijk dat U aandacht hebt voor een
klein nietig mensje zoals ik?
En toch vindt U de mens iets geweldigs.
U gelooft dat hij kan zorgen voor de aarde.
Alles ligt voor de mensen klaar om ervoor te zorgen
en om ermee te werken.
Alle schapen, alle koeien, alle dieren in het gras.
Alle vogels in de lucht. Alle vissen in het water, die
zwemmen langs de wegen van de zee.
Alles is er. Heer onze Heer.
Hoe prachtig klinkt uw naam uit alles op aarde.

Zingen: ‘God van heel het universum’
God van heel het universum,
van de ruimte en van tijd.
Sterrenstelsels en planeten
spreken van uw heerlijkheid.
Vader van de hemellichten,
U bracht heel het leven voort.
Het heelal in al haar schoonheid,
is geschapen door uw woord.

Uw genade is onmeetbaar
en uw liefde kent geen grens.
Met de zon en met de regen,
zegent U ook ieder mens.
Peilloos diep zijn uw gedachten,
tot de wolken reikt uw macht.
Hemelhoog uw trouw en goedheid,
ontzagwekkend is uw kracht.

Met ontzag en vol verwond’ring
buigen wij ons voor U neer.
U bent onze God en Koning,
onze Vader, onze Heer.

Bijbellezing: Marcus 10: 13-16

Zingen: Lied 348: 1, 2, 3 en 5
Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kinderen tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.

Hier zijn wij dan;
van U is ’t jonge leven,
het moet U dankend worden weergegeven
want alles komt uit uwe hand.

Reeds staat Gij klaar
en komt ons vriendelijk tegen,
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen,
eer wij U zoeken zijt Gij daar.

Het water wacht
en ’t kind ontvangt uw zegen,
Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen
en niemand rukt het uit uw macht.

Overweging

Orgelspel

Terwijl we zingen ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’
komen Levi-Dean en de andere kinderen de kerk binnen:
Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn Rijk
staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn Rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

‘Samen voor altijd’
Dezelfde ogen, zelfde mond, dezelfde lach.
Wij gaan steeds meer op elkaar lijken, elke dag.
Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn.
Ik hou van jou.
Ik ken jou al vanaf zolang als jij bestaat.
Ik draag jou bij mij, maakt niet uit waar ik ook ga.
Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn.
Ik hou van jou.

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij.
Wij blijven samen voor altijd.
Ik laat jou nooit alleen.
Jij maakt mij blij.
Ik hou je vast en laat je vrij.
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet.
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee.
Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij.
Want jij bent ik en ik ben jij.
En dat is voor altijd.
Samen voor altijd.

(uit een lied van Marco Borsato)

VIERING VAN DE DOOP

Over de betekenis van de doop

Gedicht: ‘Doop’
Door het water van de doop
wil de Heer een teken geven.
Niet alleen slechts voor vandaag
maar voor je hele leven.

Door de doop hoor je bij Hem.
Hij wil steeds jouw Vader zijn.
Hij geeft jou zijn grote liefde
ook al ben je nu nog klein.

Word je groter? Krijg je zorgen?
Leg je hand in die van Hem.
Hij wil jou de weg steeds wijzen.
Luister dus maar naar Zijn stem.

Die stem zegt:
‘Kom, vertrouw me maar,
waarheen je weg ook gaat.’
Want door je doop mag jij steeds weten
dat God de Heer je nooit verlaat.

Zingen: ‘Lied bij de doop’
Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen
vier jij hier dit feest met ons mee.

Refrein:
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God, die je kent, van je houdt.

Refrein:

Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou.

Refrein:

Doopgebed

Wij belijden ons geloof (we gaan staan)
Ik geloof dat God bij ons is
zoals een vader
die opkomt voor zijn kinderen,
zoals een moeder
die zorg en liefde schenkt en wil dat niemand tekort komt.

Ik geloof dat Jezus ons de weg wijst naar God.
Dat Hij ons aanmoedigt om op onze levensreis
te vertrouwen op Hem en op elkaar.
Dat Hij zich heel zijn leven heeft ingezet
voor wie zwak is en kwetsbaar.

Ik geloof in Gods heilige Geest, die in ons leeft en werkt,
die ons samenbrengt tot kerk,
die ons doet vasthouden aan elkaar
en aan het geloof in eeuwig leven.

Allen: Amen.

(we gaan zitten)

Inleidende woorden

Gelofte van de doopouders

Bediening van de Heilige Doop

Zegening

We zingen staande Lied 416: 1 en 2:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

(we gaan zitten)

Dooptekst

Doopkaars

Verwelkoming

Gebeden

Zingen: ‘Ga dan op weg’ (staande)
Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg ’t visioen
liefde en warmte uitstralen.

Wegzending en zegen

Zingen: Amen, amen, amen

Orgelspel

 

Bij de uitgang worden er twee collecten gehouden:
de eerste collecte is voor de kerk
de tweede collecte is voor de diaconie

Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren.
U en jullie worden van harte uitgenodigd om in ‘Het Anker’ een kop koffie of thee of een glas fris
te drinken.

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers