IMG 216 1 b

 

De dienst is te volgen met beeld en geluid op: www.kerkdienstgemist.nl

Aanvang : 09:30 uur.

 

Voorganger: Ds. W. Jöhlinger
Organist : Dhr. Koos Akkerman
Ouderling van dienst: Dhr. Bart Boskers
 

ORGELSPEL
AFKONDIGINGEN

AANVANGSPSALM: 98 : 1.3 Zing een nieuw lied voor God de Here
STILTE
BEMOEDIGING en GROET
vervolg AANVANGSPSALM: 98: 4 Laat alle zeeën, alle landen
GEBED
LOFLIED: 654 1.5.6 Zing nu de Heer stem allen in

ZONDAGSGEBED
1e SCHRIFTLEZING: Dtn 6 : 20-25
LIED: Ps 119 : 49
SCHRIFTLEZING: Joh 14 : 1-14
LIED: 657 (1.2.3.4) Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht

PREEK

LIED: 905 (1.2.3.4) Wie zich door God alleen laat leiden
DANK en VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER
SLOTLIED: 643 : 1.5.7 Zing nu de Heer, Hij zag ons aan
UITZENDING en ZEGEN
GEMEENTE ANTWOORDT: amen,amen,amen (zingen)

COLLECTEN Bij de uitgang.

ORGELSPEL

 Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers