IMG 216 1 b

 

De dienst is te volgen met beeld en geluid op: www.kerkdienstgemist.nl

Aanvang : 09:30 uur.

 

Voorganger: Ds H.J.Delwig
Organist: Dhr. Koos Akkerman
Ouderling van dienst: Bart Boskers
 

Orgelspel
Woord van Welkom

Zingen: Psalm 27: 1 en 2 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij,..’
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 27 : 3 en 7 ‘Laat mij toch nimmermeer….’

Gebed van verootmoediging
Inleiding tot de dienst
Zingen: Lied 667 ‘Hij leeft naar de Hemel gevaren…’

Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Ezechiël 39: 22 t/m 29
Zingen: Lied 609: 3, 4 en 5 ‘Toen hij mij riep..’

Lezing uit het Evangelie: Johannes 17: 1 t/m 11
Zingen: Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten.... ’

Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 864: 1, 3, 4 en 5 ‘Laat ons de Heer lofzingen…’

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: Lied 653: 1, 6 en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven…’

Zegen
Zingen: Lied 415: 3 ‘Amen, amen, amen....’Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers