kerk010421

 
De dienst is te volgen met beeld en geluid op: www.kerkdienstgemist.nl
Aanvang : 9.30 uur.

Voorganger: Ds. H. J. Delwig
Organist : Berrie de Boer
Ouderling van dienst : Bart Boskers

 

Orgelspel


Woord van Welkom

Zingen: Psalm 95: 1 en 2 ‘Steek nu voor God de loftrompet..’
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 95 : 3 ‘Kom, werpen wij ons voor de Heer..….’

Gebed van verootmoediging
Zingen: Lied 512: 1, 2 en 3 ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed…’
Loflied: Lied 305: 2 ‘Alle eer en alle glorie’

Inleiding tot de dienst
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Ezechiël 33: 7 t/m 11
Zingen: Lied 361: 1, 2, 6 en 7 ‘Er heeft een stem gesproken..’

Lezing uit het Evangelie: Mattheüs 18: 15 t/m 20
Zingen: Lied 838 ‘O grote God, die liefde zijt.... ’

Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 974: 1, 2, 3 en 5 ‘Maak ons uw liefde, God…’

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: Lied 146c: 1, 3 en 7 ‘Alles wat adem heeft…’
Zegen
Zingen: Lied 415: 3 ‘Amen, amen, amen....’

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers