IMG 1234 1 b 216 X 288

 

 

De dienst is te volgen met beeld en geluid op: www.kerkdienstgemist.nl
Aanvang : 9.30 uur.

Voorganger: Jakob Zwinderman
Organist : Dirk Swama
Ouderling van dienst : Joke Suk

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied 216; vers 1 en 2

Bemoediging en drempelgebed, na elke intentie refrein lied 295
(organist speelt het 1 keer voor)

Psalm 136; 1, 2 en 13

Gebed voor de nood van de wereld, steeds eindigend op ‘Daarom roepen wij tot U’, zingen wij ‘Heer ontferm U’ (lied 299a, eerste 2 regels)

Aankondiging glorialied

Lied 281; 6, 8 en 9

Toelichting lezingen

Lied 906; 6

Lezing Micha 6: 6-8

Lied 906; 7

Petrus 3: 8-12

Lied 906; 8

Overdenking

Orgelspel

Toelichting Vredesweek

Lied 1010; 1 en 2

Dankzegging en voorbeden, afsluiting Onze Vader

Collecte bij de uitgang

Lied 978; 1 en 4

Wegzending en zegen

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers