IMG 1226 1 b 216 X 288

 

 

De dienst is te volgen met beeld en geluid op: www.kerkdienstgemist.nl
Aanvang : 11.00 uur.

 

DIENST OP DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

Voorganger               : Ds. B. vd Woude
Organist                    : Berrie de Boer
Ouderling van dienst : Bart Boskers

Orgelspel

Mededelingen

Zingen; Lied 275 : 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 275 : 4 en 5

Kyriegebed met na elke bede lied 301h

Glorialied: 906, 2, 6 en 7

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing uit het OT: Spreuken 9,1-18

Zingen: Lied 848

Evangelielezing: MatteĆ¼s 25, 1-13

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers