IMG 1226 1 b 216 X 288

 De dienst is te volgen met beeld en geluid op: www.kerkdienstgemist.nl
Aanvang : 09:30 uur.

Voorganger: Ds. J.v.Veen
Organist : Dhr. Koos Akkerman
Ouderling van dienst: Joke Suk-van Boven

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtspsalm 84: 1, 2

Stilte

Bemoediging en groet

Inleidende woorden

Kyriëgebed: Tussen de intenties, na de woorden ‘Daarom bidden wij U’: lied 301c

Glorialied 867

Gebed van de zondag

Lezen: 12

Lied/Psalm 138: 1, 2

Lezen Lucas 18: 9-14

Lied 944: 1, 2, 3

Overweging

Meditatief orgelspel

Lied 903: 1, 2

Dankzegging en voorbeden - stilgebed - Onze Vader

Collecte-aankondiging??

Lied 912: 1, 2, 5, 6

Wegzending en zegen

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers