IMG 1226 1 b 216 X 288

 De dienst is te volgen met beeld en geluid op: www.kerkdienstgemist.nl
Aanvang : 09:30 uur.

Voorganger: Mevr.T.Huizing
Organist: Dirk Swama
Ouderling van dienst: Pieter Koetje

Aanvangslied psalm 121:1,2

Bemoediging en groet

Psalm121: 3,4

Woorden aan het Licht Lied aan het Licht 601

Inleiding

Gebed om ontferming
Lied 305

We gaan luisteren naar een lied van Stef Bos

Gebed voor de opening van het woord

Lezing psalm 86
Lied 86:1,2,3

Romeinen 8:35-39
Lied 992

Overdenking

Lied 1000:1,3,5

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.
Hij is de kern, de bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten en zijn voorbeeld maken tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus. In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest, die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen, van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede, altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Dankgebed voorbeden stil gebed en gezamenlijk onze Vader.

Slotlied 1014:1,3,5

Zegen

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers