Hieronder vindt u een overzicht van de rekeningnummers van de Protestantse Gemeente Oude Pekela en het doel waarvoor de rekeningen bestemd zijn.
 
NL 09 RABO 0373 7474 89 t.n.v. Protestantse Gemeente Oude Pekela
 
NL08 ABNA 0557 2789 96 t.n.v. de Protestantse Gemeente
 
NL82 ABNA 0557 1188 75 t.n.v. de Diaconie

NL82 ABNA 0557 1188 75 t.n.v. de Zending

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers