IMG 1226 1 b 216 X 288

De dienst is te volgen met beeld en geluid op: www.kerkdienstgemist.nl

Aanvang :09:30 uur.

Voorganger: Ds. H. J. Delwig
Organist: Adriaan Mollema
Ouderling van dienst: Pieter Koetje

Orgelspel

Woord van Welkom

Zingen: Psalm 27: 1 en 2 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij,..’
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 27 : 3 en 7 ‘Hoe heeft Hij mij..….’

Gebed van verootmoediging
Inleiding tot de dienst
Zingen: Lied 868: 1, 2 en 5 ‘Lof zij de Heer, de almachtige..’

Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Exodus 19: 1 t/m 11
Zingen: Lied 853 ‘Ik zoek U in den blinde…’

Lezing uit het Evangelie: Handelingen 1: 12 t/m 26
Zingen: Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten.... ’

Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 864: 1, 3, 4 en 5 ‘Laat ons de Heer lofzingen…’

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: Lied 667 ‘Hij leeft naar de Hemel gevaren…’
Zegen
Zingen: Lied 415: 3 ‘Amen, amen, amen....’

Collecte bij de uitgang

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers