bolchrisant s

 Op de gezellige avond op vrijdag 30 september is de actie voor stichting Madre Rosetta feestelijk afgesloten. Even een kort verslag van het afgelopen jaar met de diverse acties en collectes tijdens de kerkdiensten.

In september 2016 is de Diaconie begonnen met de 1e actie voor stichting Madre Rosetta . Al eerder waren er acties geweest echter omdat voor de kerken hier in Oude Pekela (met name de RK en PG) het een project is wat erg aanspreekt wilden we als diaconie graag nog een bijdrage doen.
Na het plaatsen van een bericht in Kerkklanken juni 2016 heeft mevrouw Rita Arends van de RK kerk te Oude Pekela ons als Diaconie benadert om ook mee te doen aan de actie voor Madre Rosetta in de vorm van het verkopen van de bolchrysanten. De verkoop was boven verwachting goed en is van beide kanten goed bevallen qua communicatie, verkoop etc.
Ook was er nog een collecte tijdens een zomerdienst in 2016.Tijdens de startzondag 2 oktober 2016 waren er diverse lekkere cakes en taarten gemaakt/gebakken en men kon hierbij een vrijwillige bijdrage geven.

Tijdens de pannenkoeken eten avond in februari 2017 was de inleg bestemd voor Madre Rosetta.
Voorjaarsactie met de verkoop van de broden(roggebol, rozijnenbol en krentenbol) samen met de RK kerk heeft een mooie netto opbrengst opgeleverd.
Ook tijdens de zomerdienst van 6 augustus was de collecte voor Madre Rosetta.
Bij de laatste actie ging het wederom om het verkopen van zo veel mogelijk bolchrysanten. Ook dit jaar weer een overweldigende verkoop, samen met onze RK broeders en zusters. Een heel mooie netto opbrengst
Totale opbrengst van alle acties, collectes etc. € 1430,01
Door uw en onze bijdrage kunnen de meisjes in Maputo in Mozambique naar school en leren zij lezen, rekenen en schrijven. Tevens wordt hun geleerd om na te denken over het opbouwen van een eigen toekomst. Ook worden er nog verschillende beroepsactiviteiten aangeboden en te oefenen op de naaimachine en computer. Het resultaat na zoveel jaren alfabetisering is dat er een aantal meisjes al op de middelbare school zitten. Ook zijn er die onderwijzeres, zuster of administratief medewerkster zijn geworden. Een enkeling zit op de universiteit.
U ziet dus dat uw en onze bijdrage zeer welkom is en goed wordt besteed.
Wij van de diaconie waren dan ook van mening om dit opgehaalde bedrag te verhogen naar € 2000. Namens de Stichting Madre Rosetta waren er 2 afgevaardigden op de gezellige avond aanwezig, nml. Mw. R. Arends en de heer B. Meulman. Zij hebben de cheque in ontvangst genomen en waren zeer verheugd met dit mooie bedrag.

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

Info tel. 0597-614896

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Veemstede  6

9665 ED Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: protestantsegemeenteoudepekela@gmail.com


Koster:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896