NIEUW DIACONAAL PROJECT

De diaconie van de Protestantse Gemeente Oude Pekela heeft een nieuw diaconaal project opgestart, Mercy Ships. Mercy Ships is een wereldwijd hulpverlenings- en ontwikkelingsorganisatie.

 

 

De Africa Mercy is “het varende ziekenhuis voor de allerarmsten”. Dit schip is het enige hospitaalschip van de organisatie. Mercy Ships werkt met een hospitaalschip, omdat 80% van de wereldbevolking op niet meer dan 150 kilometer afstand van een havenstad woont. De Africa Mercy blijft ongeveer 10 maanden in een land en komt altijd op uitnodiging van de regering.
Jaarlijks worden er heel veel operaties uitgevoerd, zoals gezichtsreconstructies, oogoperaties, tandartsbehandelingen, orthopedische operaties en klompvoetcorrecties.

Ria Bos, IC verpleegkundige uit Nieuwe Pekela, is sinds september 2014 als vrijwilliger werkzaam bij deze organisatie. Ze heeft al heel lang het verlangen gehad om als verpleegkundige in het buitenland te gaan werken. Niet zomaar het buitenland, maar naar gebieden waar goede gezondheidszorg niet vanzelfsprekend is. Iets te kunnen betekenen voor andere mensen was haar doel. Werken in Afrika is altijd een droom van haar geweest, maar werken en leven op een schip kwam daar extra bij. Ze heeft haar leven in Nederland hiervoor opgegeven.
Het werk van Ria op de Africa Mercy is volledig op vrijwillige basis en er staat geen vergoeding tegenover. Integendeel, haar verblijf aan boord moet ze zelf bekostigen net als haar verzekeringen. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 750 per maand !!!

De diaconie vindt dat Ria heel goed werk verricht en wil haar graag financieel ondersteunen door het houden van diverse acties.

De eerste actie, de jaarlijkse bolchrysantenactie, is inmiddels al geweest en was weer een succes.
Tijdens de dienst op 7 oktober a.s. vindt er een gebakactie plaats. Het ligt in de bedoeling om volgend jaar nog 2 acties te gaan houden, t.z.t. volgt hierover nadere informatie. Daarna maken we de balans op en hopen dat we ons doel bereikt hebben.

Alle acties worden daarom dan ook van harte bij iedereen aanbevolen, alvast heel hartelijk dank !!!

 

De diaconie PG Oude Pekela

 

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

Info tel. 0597-614896

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Veemstede  6

9665 ED Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: protestantsegemeenteoudepekela@gmail.com


Koster:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896