kerk


 

Beste mensen van de Protestantse gemeente Oude Pekela,

We leven in een onrustige en verwarrende tijd, nu de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, de hele wereld op z’n kop heeft gezet.
Er zijn veel zorgen, angsten en onzekerheden.

 

Voor veel mensen betekent het een extra zware belasting vanwege bijvoorbeeld hun werk in de zorg of omdat ze een bedrijf draaiende moeten houden.
Voor anderen heeft het tot gevolg dat het erg stil is geworden om hen heen, nu ze niet meer kunnen deelnemen aan activiteiten buitenshuis en er minder bezoek komt dan anders.
Ik denk ook aan onze regeringsleiders en anderen die overleg na overleg voeren en moeilijke beslissingen moeten nemen.

Net als de andere kerken hebben we ook als Protestantse gemeente Oude Pekela maatregelen getroffen: de zondagse diensten tot en met 5 april zijn afgelast, vergaderingen gaan niet door, overleg vindt plaats via mail, app of telefoon en het bezoekwerk is beperkt.
Terwijl je juist in een situatie als deze er behoefte aan hebt om bij elkaar te komen en samen uit de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen, terwijl je juist nu mensen zou willen bezoeken voor wie het benauwend stil is geworden.
Onze mogelijkheden zijn momenteel beperkt, maar een brief kan gelukkig wel.
NB Kijk voor actuele informatie ook regelmatig op de website van onze gemeente.

Door middel van deze brief willen we u laten weten dat onze gedachten en gebeden uitgaan naar hen die grote zorgen hebben over hun eigen gezondheid of die van een dierbare,
naar hen ook die zich erg alleen voelen en naar hen die zich zorgen maken over hun baan,
hun bedrijf of organisatie. We leven mee met iedereen die het moeilijk heeft.

Ik schrijf deze brief op zondag 15 maart, de derde zondag in de Veertigdagentijd, ook wel ‘Zondag Oculi’ genoemd. ‘Oculi’ is het Latijnse woord voor ‘ogen’.
Deze zondag heeft zijn naam te danken aan woorden uit Psalm 25: 15:
‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER’.
In deze tijd van misère mogen we omhoog kijken naar de hemel en een beroep doen op de goedheid en barmhartigheid van God, vragen of Hij ons wil helpen.
Moge zijn hulp en steun ons de kracht geven om zelf staande te blijven én tegelijkertijd om te zien naar mensen binnen en buiten onze gemeente, die juist nu een hartelijk teken van meeleven zo nodig hebben.
Hoewel bezoeken beperkt moeten worden zijn er gelukkig nog andere manieren om contact te zoeken met elkaar.
Nog even voor alle duidelijkheid: ook in deze tijd blijft gelden dat in dringende situaties een beroep kan worden gedaan op de predikant voor het brengen van een bezoek of het verlenen van een andere vorm van pastorale hulp.

Ik wil deze brief beëindigen met de tekst die is gemaakt bij woorden van Dietrich Bonhoeffer, die hij schreef in de gevangenis, enkele maanden vóór zijn executie op 9 april 1945.
Door goede machten wonderbaar geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God deelt met ons de avond en de morgen
en vast en zeker elke nieuwe dag.

Mede namens de kerkenraad wens ik u kracht en vrede en de troostvolle nabijheid van onze God.

Met een hartelijke groet,
ds Simone van de Vrie

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

Info tel. 0597-614896

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Veemstede  6

9665 ED Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: protestantsegemeenteoudepekela@gmail.com


Koster:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896