kerk b2

 Voorganger is ds Simone van de Vrie
Organist Adriaan Mollema
Tevens is er medewerking van een aantal zangers.
In deze Pinksterdienst wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht (zie foto).

 

THEMA: ‘Door de kracht van de Geest’

Voorganger: ds Simone van de Vrie
Organist : Berrie de Boer

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied: Lied 672: 1 en 7

Onze hulp en groet

Aanvangstekst: Handelingen 1: 8
Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen
in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria,
tot aan de uiteinden der aarde.

Terwijl de nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht zingen we: ‘Kom tot ons, o Heer’
Kom tot ons, o Heer,
ontsteek uw licht in mij.
Kom tot ons, o Heer,
ontsteek uw licht in mij.

Kom tot ons, o Heer,
ontsteek uw vuur in mij.
Kom tot ons, o Heer,
ontsteek uw vuur in mij.

Kom tot ons, o Heer,
ontsteek uw licht in mij.
Kom tot ons, o Heer,
ontsteek uw licht in mij.

De kaarsen op de liturgietafel en de gedachteniskaars worden aangestoken

Wij bidden U, God,
om het licht van Pasen,
om het vuur van Pinksteren,
om het licht en het vuur
dat Jezus in ons midden
heeft ontstoken.
Wij bidden om licht en vuur
voor de wijde werelden voor de plaats waar wij wonen.
Geef dat Jezus Christus, door de Heilige Geest,
opstaat in ieder van ons en in de wereld van ons samen.
Amen.

Zingen: ‘Kom tot ons, o Heer’
Kom tot ons, o Heer,
ontsteek uw licht in mij.
Kom tot ons, o Heer,
ontsteek uw licht in mij.

Kom tot ons, o Heer,
ontsteek uw vuur in mij.
Kom tot ons, o Heer,
ontsteek uw vuur in mij.

Inleidende woorden

Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft.

Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen opengooit.
Vuur dat koude harten opwarmt
en de muur van ijs ontdooit.

Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.

Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen
die wij samen kunnen gaan.

(uit ‘Jaarringen’ van Greet Brokerhof-van der Waa)

Zingen: ‘Samen in de naam van Jezus’
Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.


Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren,
omdat Hij erover waakt.
En de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Gebed bij de opening van Gods Woord

Bijbellezing: Handelingen 2: 1-11

Zingen: Lied 686: 1 en 3 (mel. ‘Gelukkig is het land’)

Overweging

Orgelspel

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

(Marijke de Bruijne)

Gebeden (Dankgebed-Voorbeden-Onze Vader)

Zingen: ‘In vuur en vlam zet ons de Geest’ (mel. ‘Jezus zal heersen waar de zon’)
In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het Pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort –
hoort hoe Gods kerk geboren wordt!

Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft -God lof!- een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.

De aarde is ons toevertrouwd,
God strooit ons uit als zoutend zout,
als licht dat in het duister straalt
en metterdaad zijn woord vertaalt.

(A.F. Troost)

Wegzending en zegen

Zingen: ‘Vrede van God’Vrede van God, vrede van God,
de vrede van God zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
in Jezus’ naam zegen ik u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Heilige Geest, Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Orgelspel 

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

Info tel. 0597-614896

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Veemstede  6

9665 ED Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: protestantsegemeenteoudepekela@gmail.com


Koster:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896