IMG 1207 1 b

 

Op zondag 28 juni a.s. wordt er om 19.00 uur vanuit de Wedderwegkerk een Avondgebed uitgezonden via www.kerkomroep.nl
De voorganger is ds Simone van de Vrie en Berrie de Boer speelt op het orgel.
Tevens is er medewerking van een aantal zangers.

 

Orgelspel

Welkom

Aanvangswoorden

Zingen: Lied 704: 1 en 2 (‘Dank, dank nu allen God’)

Gebed

Bijbellezing: Psalm 46

Zingen: ‘Wees mijn vooruitzicht’
Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd,
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt.
Vervul mijn gedachten, houdt Gij er de wacht.
Wees lichtend aanwezig, bij dag en bij nacht.

Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Heer, woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.

(Sytze de Vries)

Overdenking

Orgelspel

Gedicht: ‘De moerbeitoppen ruisten’
‘De moerbeitoppen ruisten;’
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, Hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;

Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef Hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
‘k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.

De morgen die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.

(Nicolaas Beets)

Zingen: ‘Stilte over alle landen’
Stilte over alle landen in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht.
Welke zonden wij bedreven, wil ze, Here, ons vergeven.
God wil goede rust ons geven in deze nacht.

Stilte over alle landen in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht.
God zal voor ons allen zorgen
tot het dagen van de morgen. –
Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht.

In Memoriam

Zingen: Lied 23b: 1 (‘De Heer is mijn herder!’)

Gebeden

Zingen: Lied 248 (‘De dag door uwe gunst ontvangen’)

Zegenbede
Geef ons genadig, goede God,
dat wij nu gaan in vrede.
Geen ander is aan onze zij
een licht, een schild, een God als Gij!
Ga met ons op onze wegen.
Amen.

Orgelspel

 

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

Info tel. 0597-614896

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Veemstede  6

9665 ED Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: protestantsegemeenteoudepekela@gmail.com


Koster:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896