Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
Passage

PASSAGE (kerkklanken april 2016)

Op 8 maart 2016 zijn we met 16 dames naar Glaskunst en Galerie Di Vetro in Winschoten geweest. We werden hartelijk ontvangen met koffie/thee.
Jannie Slootweg, de eigenaresse, begon in 1987 met het bewerken van glas. Eerst als ontwerpster van tiffanylampen. Langzamerhand veranderde  dat.
Prachtige glascreaties konden we bekijken in haar galerie. Er is ook de mogelijkheid om bij haar een workshop te volgen. U kunt ook zo bij haar binnenlopen.

Het adres is Hortensiastraat 7 in Winschoten. Een kijkje waard.

Op 14 maart j.l. hebben wij onze maandelijkse vergadering gehouden.
Deze avond stond in het teken van Pasen. We hadden een Paasliturgie met zang, lezingen en gedichten.

Onze volgende en tevens de laatste avond van het seizoen 2015/2016 is op 18 april a.s. dan komt mevr. Hoogvliet, zij houdt een lezing over de historie van  hoofddeksels door de jaren heen. Ze neemt ook verschillende hoedjes mee. Gasten zijn ook nu weer van harte welkom.

Namens het bestuur: Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken maart 2016)

Op 15 febr. j.l. hebben we onze jaarvergadering gehouden in ‘Het Anker’.
De voorzitter mevr. A. Hulsebos –Broekema heet ons allen welkom, in het bijzonder dhr. en mevr. Jannenga uit Haren, die deze avond verzorgen. Ook de gasten, de heren die aanwezig zijn worden in haar welkom betrokken. We zingen Lied 326 : 1 en 2  hierna wordt Matt. 25 : 14 - 18 gelezen, waarna de meditatie volgt getiteld ‘Talenten’.
Na het gebed zingen we Lied 382 : 1 ,2 en 4.
De verslagen van de secretaresse en de penningmeester werden voorgelezen.  Aan hen werd decharge verleend. Ook  kregen we een verslag van de contactdames te horen. En Dinie v. Boggelen las nog een verslagje voor van het fietsen in de maanden mei en juni.


Er werd afscheid genomen van mevr. A. Dreves-Hoogerman als notuliste en van mevr. D. Sulman- Buist als contactdame. Alle 2 werden bedankt voor het werk dat zij voor Passage hebben gedaan, dat ging vergezeld met een bos bloemen. Ina Smid wordt nu notuliste en mevr. A. Nutboer- Nieboer wordt contactdame. Kinie Eiten werd bedankt voor haar orgelspel op de vergaderingen – en kreeg ook een boeket bloemen.

Na de pauze kreeg dhr. Jannenga het woord. Dhr. en mevr. Jannenga uit Haren hebben een Shackleton Tour gemaakt. Via Buenos Aires naar het Andesgebergte, daar begon de expeditie op de Explorer, een schip van 72 m, 154 man aan boord, 18 nationaliteiten, waarvan 91 passagiers. Via prachtige beelden lieten zij zien hoe mooi hun reis was, die zij in 2007 hebben gemaakt. Maar toen…. Op 180 km. van Antarctica kwam de Explorer in aanraking met een grote ijsberg. Het schip scheurde onder de waterlijn open. Het schip maakte slagzij, iedereen moest van het schip in rubberboten. 6 uur na de redding is de Explorer gezonken. Het was heel spannend voor ons om dit mee te maken. Maar zeker voor de Jannenga’s. De voorzitter bedankt dhr. Jannenga voor zijn mooie beelden en ‘Mooi’ verhaal. Er werden nog verschillende vragen gesteld.


Hierna werd het Bondslied gezongen en tot slot gezamenlijk ‘Het Onze Vader’ gebeden.
Hierna volgde de verloting alle dames gingen met één of meerdere prijsjes naar huis.
De volgende vergadering is op 14 maart a.s., dan hebben we een Paasliturgie.
Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom.
Namens het bestuur:Ina Smid.

PASSAGE (kerkklanken februari 2016)

Op maandag 14 dec. J.l. hebben we onze Kerstviering gehouden in  ‘Het Anker’.
De avond werd verzorgd door het bestuur. We werkten de Kerstliturgie af  met zang, bijbellezingen en  gedichten. Het koortje, gevormd door eigen leden, zong verschillende mooie Kerstliederen, dit o.l.v. ons lid Kinie Eiten.
Het Kerstverhaal werd gelezen door Frea Doedens.  Kinie Eiten begeleidde ons op het orgel.

Op 13 jan.j.l. hebben we onze Nieuwjaars koffiemorgen gehouden, dit is een week verschoven  i.v.m. met de gladde wegen van 6 jan.
Deze morgen kwamen 29 dames elkaar veel heil en zegen wensen voor 2016.
De voorzitter opende met een  kort Nieuwjaars gedicht, waarna ze voorging in gebed.
Er was volop gelegenheid om bij te praten onder de koffie met heerlijke Nieuwjaars rolletjes.
Ge Pater en SienieWarris lazen mooie verhalen voor.
We deden een quiz, met mooie strikvragen.
Daarna deden we nog een paar rondjes bingo.

Op 18 jan. hebben we de eerste  vergadering gehouden in 2016.
Onze voorz. Mevr. A. Hulsebos – Broekema heet ons deze avond allen welkom, in het bijzonder onze  spreekster mevr. van Roekel uit Bennekom, met nog 2 vrijwilligers van het Linda fonds.
We zingen  Lied 464 vers 1 en 2. De bijbellezing is uit Ps. 118 : 24 t/m 29 , waarna de meditatie volgt:
Elke dag een nieuwe kans. Hierna gaat ze voor in gebed. Hierna zingen we nog Ps. 118 vers 1 en 9.
De notulen worden gelezen en goedgekeurd.
Na de pauze krijgt mevr. Van Roekel uit Bennekom de gelegenheid om ons wat te vertellen over “Het Linda fonds”.
Via beelden laat zij ons zien over hun centrum voor weeskinderen, gehandicapten en dakloze ouderen in de Oekraine.
Het Linda fonds zamelt geld in voor hun centrum.
Daarnaast financiert het Linda fonds een professionele boomgaard.
Zo bouwt het centrum een eigen bron van bestaan op.
Als we de beelden zien , hoe het in de Oekraine is, is hun geld dat zij ontvangen zeer welkom.
Want het fonds doet daar heel goed werk .
We konden ook nog hebbedingetjes kopen, die zij zelf gemaakt hadden.  Mevr. van Roekel werd heel hartelijk bedankt voor haar  mooie presentatie en de voorzitter overhandigde haar een envelop met inhoud.
Tot slot zongen we Lied 293 : 1 en 4, waarna ze eindigde met een gedicht “De tijd”.

Namens het bestuur, Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken november 2015)

Op maandag 21 sept. j.l. hebben we onze eerste  vergaderavond gehouden  van het seizoen 2015- 2016  in ‘Het Anker’.
De leden van de afd. Nw. Pekela  waren deze avond bij ons  aanwezig. Onze voorzitter mevr. A. Hulsebos opent de vergadering en heet ons allen hartelijk welkom, in het bijzonder de dames van Nw. Pekela en ds Altena uit Assen die deze avond een inleiding houdt over “De God van Job”.

We zingen Gez. 461 : 1 en 7 en er wordt uit Job 2 : 11 – 13 gelezen,  hierop volgt de meditatie ‘Een werkelijke ontmoeting’.
De voorzitter gaat voor in gebed. Hierna zingen we nog Gez. 470 : 1,2 en 4.
Er volgen enkele mededelingen, de notulen worden gelezen en goedgekeurd.

Ds Altena krijgt nu de gelegenheid om zijn inleiding te houden over  “De God van Job”. Ds Altena vertelde ons eerst dat Job 1 en 2 in vertel trant is afgedrukt in de bijbel evenals het eind Job 42. Alles wat daar tussen zit is in poëzie vorm. Job strijdt met God met wat hem is overkomen. Job heeft krassen op zijn ziel, maar geeft God nergens de schuld van. Hij heeft toch vertrouwen.  Ook wij lopen krassen op in het leven. Ook wij mogen strijden, hoeven niet alles laten gebeuren. Hebben wij ook zo’n vertrouwen in God? We worstelen ook allemaal met het leven. Jobs verhaal is een boodschap voor ons allemaal.


Ds Altena werd ook heel  hartelijk bedankt voor zijn lezing. Tot slot zongen we nog  Gez. 447 : 1, 2 en 6 en ging ds. Altena voor in dankgebed.
Namens het bestuur: Ina Smid

Passage afd.Oude Pekela
Op maandag 16 november 2015 vieren we ons 70 jarig jubileum.
Deze avond begint om 17.00 uur. We gaan eerst met elkaar eten, daarna kunnen we genieten van het duo Nul en Niks.
De Passage bijeenkomst vindt plaats in het Kerkelijk Centrum ‘Het Anker’
Hendr.Westerstraat 205, Oude Pekela.
Namens het bestuur, Det Kenter

PASSAGE (kerkklanken september 2015)

September staat op de kalender, en dan beginnen weer vele activiteiten.  We hopen dat u allen een goede tijd heeft gehad, al was het voor verschillende mensen wel stiller dan anders, doordat toch heel wat mensen er op uit trokken naar elders.

Een nieuw seizoen breekt aan voor onze vrouwenorganisatie. Onze gezamenlijke startavond voor het seizoen 2015/2016 is op maandag 21 sept. in “Het Anker”, de leden van Passage Nw. Pekela zijn bij ons te gast. Ds. Altena uit Assen houdt een lezing over “De God van Job”. En op woensdag 7 oktober hebben we een excursie naar de “de Klimroos” in Sappemeer, dit is een afdeling van de NOVO. Op onze eerste vergaderavond kunt u zich hier voor opgeven. Het programmaboekje wordt begin sept. bij u  bezorgd. We hopen elkaar weer te ontmoeten op onze avonden. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom. Tot ziens op 21 sept. a.s.


Namens het bestuur: Ina Smid.


PASSAGE (kerkklanken juni 2015)

Op 20 april j.l. hebben we onze laatste vergaderavond gehouden van het seizoen 2014/ 2015. Mevr. Grondsma uit Marum heeft deze avond verzorgd met humoristische stukjes.
Op 12 mei zijn we weer begonnen met onze wekelijkse fietstochten in de maanden mei en juni. Elke dinsdagavond om 7 uur vertrekken we van ‘Het Anker’.
Op woensdag 10 juni houden we onze jaarlijkse fietsmiddag. Vertrek om 1 uur vanaf ‘Het Anker’ . Zin om mee te fietsen? U bent van harte welkom op deze avonden en/of middag.
Onze eerste bijeenkomst na de vakantie is een gezamenlijke avond met de leden van Passage uit Nw. Pekela en wel op 21 september a.s. om 19.45 uur in ‘Het Anker’. Ds. Altena uit  Assen houdt deze avond een lezing over  ‘De God van Job’.
Eind augustus/begin september krijgt u het nieuwe programma thuis bezorgt.
Het bestuur wenst u een goede zomer met mooi weer.


Namens het bestuur: Ina Smid.

PASSAGE (kerkklanken april 2015)

 

Op maandag 17 maart j.l. hebben we onze maandelijkse vergadering gehouden.                                                            
Onze voorzitter mevr. A. Hulsebos opent de vergadering  en heet alle leden van harte welkom , in het bijzonder ds de Wind uit Onstwedde. We zingen Lied 326 : 1 en 2 en er  wordt gelezen uit Rom. 1 : 14 t/m 17, hierna volgt de meditatie: “Voor dit evangelie schaam ik mij niet”. Na het gebed zingen we Lied 291 : 1 en 2. De notulen worden gelezen door mevr. A. Dreves. Na enkele mededelingen en pauze krijgt ds de  Wind de gelegenheid om z’n lezing te houden over: ‘Is geloven nu moeilijker dan vroeger’? Ds de Wind gaat met ons terug vanaf de Jaartelling naar de Romeinse tijd, naar de Middeleeuwen en  naar 19 en 20e eeuw.  Hij schetste o.a. de Romeinse Tijd, waar Jezus en zijn volgelingen gemarteld en gekruisigd zijn.


Heden ten dage zien en horen wij de verschrikkelijke beelden en verhalen over de vervolging, marteling van Christenen in gebieden waar zij niet worden gewenst.  Wij moeten waakzaam zijn en het is aan ons om de juiste keuzes te maken en dat is voor ieder weer anders. Want er komt in deze tijd heel wat op ons af. Hieruit kunnen we concluderen, dat geloven net zo moeilijk is dan vroeger.         
Ds de  Wind wordt heel  hartelijk bedankt voor zijn uiteenzetting hierover.   De voorzitter sluit de vergadering en wenst ons allen wel thuis.
Ds de Wind eindigt  deze avond met gebed.
Namens het bestuur: Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken maart 2015)

Op maandag 16 febr. j.l. hebben we onze jaarvergadering gehouden.
Ali Hulsebos-Broekema opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in  het bijzonder de heer Cees Stolk.
Ook waren er enkele heren aanwezig.
We zingen Lied 20 : 1 en 2. Hierna wordt Gen. 2 : 1 t/m 7 gelezen, waarop de meditatie volgt "Schepping". Na het gebed zingen we Lied 304 : 1 en 2.  Er volgen nog enkele mededelingen.  Alie Dreves leest de notulen van de vorige vergadering voor en het jaarverslag van 2014.  Sienie Brans licht het financiele verslag toe van 2014. Er is een voordelig saldo van plm.
€ 2800,00. De penningmeester wordt decharge verleend.  Sienie Brans leest  het  verslag voor van de bezoekjes van de contactdames. Ook wordt er nog een verslagje voorgelezen van onze fietstochtjes in 2014.
Na de pauze gaat Cees Stolk met ons strunen door de provincie. Op een enthousiaste manier vertelt hij hierover.  Hij wordt hartelijk  bedankt voor zijn mooie lezing en prachtige power point presentatie uit onze mooie provincie. Het bondslied wordt nog gezongen. De voorzitter sluit de vergadering en we bidden met elkaar "Het Onze Vader".
Hierna hadden we onze verloting.  De meeste dames gingen met een prijsje naar huis.


Namens het bestuur: Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken februari 2015)

Op 15 december j.l. hebben we onze kerstviering gehouden.
We werden om 6 uur verwacht   in ‘Het Anker’, die mooi was versierd in Kerstsfeer.                                       
We hadden verschillende lezingen, gedichten. Het koortje , samengesteld uit eigen leden, zong enkele liederen o.l.v. Kinie Eiten. Hierna hadden we een heerlijke broodmaaltijd, die verzorgd was door het bestuur.  Na de broodmaaltijd werkten we de liturgie verder af. Mevr. G. Bos las een mooi Kerstverhaal voor in het Gronings. Op deze avond waren 40 leden aanwezig.

Op 7 januari j.l. hadden we onze Nieuwjaarsvisite. 
Onze voorzitter mevr. A. Hulsebos-Broekema  opende met een korte meditatie. We deden een quiz en natuurlijk een paar rondjes bingo.
Enkele leden deden nog een leuke bijdrage. Verschillende leden gingen met een prijsje naar huis. Hier tussendoor kregen we koffie met rolletjes. Op deze morgen waren 27 dames aanwezig.

Op 19 januari hebben we onze eerste vergadering van 2015 gehouden. Ali Hulsebos-Broekema opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom in het bijzonder mevr. De Lange en de heer Scheper , die ons begeleidt met het zingen. We zingen Lied 285 : 1 en 3.

Hierna wordt Ps. 37 : 1 – 11 gelezen, daarna volgt de meditatie: Leg je leven in de handen van de Heer. Na het gebed zingen we nog Lied 427: 1 en 5.      De notulen worden gelezen en goedgekeurd. Hierna volgen nog enkele mededelingen. Er wordt stil gestaan bij het overlijden van ons  lid Joukje Slotegraaf. Mevr. De Lange vertelt ons op een enthousiaste manier over het inloophuis “de Nardusbloem” in Musselkanaal. Het inloophuis is een open huis voor iedereen die met de ziekte kanker in aanraking is gekomen. Dit kan zijn als patiënt, ex-patiënt, familielid, nabestaande of anderszins betrokkenen.  De spreekster wordt hartelijk bedankt voor haar mooie lezing. De voorzitter sluit de vergadering met het lezen van een gedicht: Wij zijn reisgenoten.                                        
Deze avond waren 40 leden aanwezig en een gast.

PASSAGE (kerkklanken december 2014)

Op 7 okt. j.l. zijn we met 24 dames naar de Kaasboerderij van de fa. Neeleman in Scheemda geweest. We kregen daar een film te zien over het bedrijf, waar boter, kaas en yoghurt e.d. werden  gemaakt. We konden verschillende producten proeven. Een leerzame en interessante middag.
Op 20 okt. hadden we onze afdelingsavond.
Onze voorzitter mevr. A. Hulsebos- Broekema opent de vergadering en heet ons allen welkom  in het bijzonder de heer J. Abbes uit Boertange.
We zingen Lied 314 : 1 en 4 en wordt gelezen Rom. 13 : 8 t/m 11 waarna de meditatie volgt en gebed. Hierna zingen we Lied 262 : 1 en 3.
Na enkele mededelingen worden de notulen gelezen en goedgekeurd. Hierna kreeg de heer Abbes de gelegenheid om ons heel wat te vertellen over de geschiedenis van Westerwolde  e.o.  Op een boeiende manier vertelde hij hierover. Wat opvallend was, dat het gebied ten noorden van de PekelA behoort bij het Oldambt en ten zuiden bij Westerwolde. De heer Abbes werd ook heel hartelijk bedankt voor de leerzame en mooie lezing.Tot slot zongen we Lied 262 : 1 en 3 en eindigde de voorzitter  met een gedicht.

Op 17 nov. hadden  we onze afd. avond. Mevr. Aly Hulsebos-Broekema opent de vergadering en heet alle aanwezige leden en mevr. Wildeboer van harte  welkom. We zingen Lied 464 : 1, hierna wordt 2 Kon. 5 : 9-19 gelezen, waarover de meditatie gaat. Na het gebed zingen we nog Lied 460 : 1 en 3.
De notulen worden gelezen en goedgekeurd. Na enkele mededelingen krijgt Mevr. Wildeboer de gelegenheid  om wat te vertellen over het Zorghotel de
Veenkoloniën.  Ze werkte in de zorg en na verschillende zoektochten kwam ze in Wildervank terecht.
Zorghotel De Veenkoloniën verleend zorg aan cliënten voor wie wil revalideren/herstellen, vakantie/logeren of kleinschalig wil  wonen in een beschermde omgeving . Wanneer men na een operatie vanuit het ziekenhuis nog niet direct naar huis kan, dan kunt u bij hen tijdelijk verblijven.
We kregen een  power point presentatie van het hotel te zien.
De spreekster werd hartelijk bedankt voor haar mooie lezing.
Onze voorzitter sloot de vergadering met het gedicht : “Zegen”.


Namens het bestuur, Ina Smid

 

PASSAGE (kerkklanken oktober 2014)

Op woensdag 17 sept.  j.l.  hebben we onze gezamenlijke startavond  gehouden in   “Het Tehuis”  we waren te gast in Nieuwe Pekela.
Mevr. Broesder heet ons allen welkom en na haar openingswoord houdt  ze een meditatie  n.a.v. Gen. 1 : 1 – 5, tussen door zongen we enkele  liederen van Gez. 1 . Na gebed worden de notulen voorgelezen en goedgekeurd. Na enkele mededelingen  krijgt mevr. Kloet – Mol uit Ter Apel de gelegenheid om ons haar schilderijen te laten zien via haar laptop.
“Geloven met je handen”  - Christelijke schilderkunst, zo noemde ze haar lezing. Via het schilderen wil zij de Bijbelse boodschap uitdragen. Prachtige schilderijen kregen wij te zien o.a. het scheppingsverhaal , Jona, Openb. 21 , de zalving , een wolk van getuigen, zij werd ook vaak geinspireerd door bijbelse teksten. Het lied “Eens als de bazuinen klinken “, dat had ze ook op het doek vastgelegd.  En de Christelijke Feestdagen  kregen we ook zien en nog veel meer. Al deze schilderijen liet ze zien met daar tussen door mooie verbindende teksten of een gedicht. Het was een hele mooie avond.
Dinsdag 7 okt. a.s. gaan we naar de kaasboerderij van de fam. Neeleman in Scheemda, daar krijgen we een rondleiding over hun bedrijf.
En op 20 okt. is onze volgende vergaderavond. De heer J. Abbes geeft een Power Point presentatie over “Grasduinen in de geschiedenis van Oost- Groningen”
Bent U nieuwsgierig geworden? Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.  Onze vergadering begint om  7.45 uur. En wordt gehouden in  “Het Anker”

Namens het bestuur:  Ina Smid.

PASSAGE (kerkklanken april 2014)

Op maandag 17 maart j.l. hebben we onze vergadering gehouden.
Onze voorzitter Mevr. A. Hulsebos – Broekema heet ons allen hartelijk welkom ook de spreker van  vanavond dhr. Weisenbach uit Veendam. We zingen Ps. 116 : 1,4 en 6. Ze leest met ons Matth. 4 : 1 t/m 11 en de meditatie gaat over de 40 dagentijd. Hierna gaat ze voor in gebed. We zingen nog Lied 192 : 1 en 4. Hierna volgen enkele mededelingen: De overlijdenskaart van mevr. De Jonge- Bos wordt voorgelezen,  ze overleed op 27 febr. j.l. , ze was  jarenlang een trouw lid van onze vereniging. De notulen worden gelezen en goed gekeurd.
Na de pauze krijgt de heer Weisenbach de gelegenheid om ons via een film wat te laten zien van zijn reizen naar Noorwegen met gletsjers, watervallen , prachtige Nationale Parken en de Lofoten . Indrukwekkende beelden kregen we te zien van het prachtige Noorwegen. Wat een natuurschoon is daar te vinden. De heer Weisenbach werd ook hartelijk bedankt voor zijn mooie lezing met beelden. Tot slot zongen we Lied 210 : 1 en 4, waarna de voorzitter eindigde met een gedicht en ons wel thuis wenste. Onze laatste vergadering van dit seizoen is op 28 april , dan verzorgen enkele dames uit Onstwedde een modeshow uit vroegere jaren. Nieuwsgierig geworden ? U bent van harte welkom op onze volgende vergadering, die om kwart voor acht begint en we houden deze avond zo als altijd in “Het Anker”.
In de maanden mei en juni gaan we fietsen. Elke dinsdagavond om 7 uur vertrekken we bij “Het Anker”. Ook daar bent U van harte welkom.
Namens het bestuur: Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken maart 2014)

(Christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Oude Pekela)
Op maandag 17 febr.j.l. hebben en we onze  jaarvergadering  gehouden, die om 18.00 uur begon, waarna we na het officiële gedeelte en High Tea kregen, die door het bestuur is gemaakt met alles wat erbij hoort.
De voorzitter mevr. A. Hulsebos-Broekema heet ons hartelijk welkom en we zongen Lied 20 : 1 en 2.
De bijbellezing is uit Matth. 25 : 14 – 30 en de meditatie gaat over de talenten. Hierna zongen we nog Lied 139 : 1 en 14.
De jaarverslagen van de secretaresse en de  penningmeester werden voor gelezen, we hebben heel wat activiteiten gehad het afgelopen jaar.
De penningmeester werd decharge verleend, en we hebben een mooi voordelig saldo. Ook de contactdames doen verslag van hun bezoekjes.
Alie Dreves doet verslag van de fietstochtjes in de zomer.
Hierna begonnen we aan onze high tea,  allerlei lekkers,  sandwich, hartige taart, scones, boterkoek, arretjes cake, muffins, soesjes, noga en noem maar op, we aten en genoten ervan met elkaar.
Tussen al het lekkers door werd er nog een quiz gedaan en Mevr. G. Pater deed nog een bijdrage, wat erg in de smaak viel.
Tot slot zongen we nog het Bondslied.
Na de sluiting hadden we nog de verloting, ieder lid had hiervoor iets meegebracht., zodat iedereen  wel met een prijsje naar huis ging.
Onze volgende vergadering is op 17 maart a.s. , dan komt de heer Weisenbach uit Veendam en geeft een Power Point presentatie over zijn reis naar Noorwegen.
Nieuwsgierig geworden naar onze avonden ? U bent van harte welkom. Ieder 3e maandag van de maand hebben wij onze vergadering in
Het Anker.
Namens het bestuur: Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken februari 2014)

(Christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Oude Pekela)
Op maandag 16 dec. j.l. hebben we onze Kerstviering gehouden. De avond werd verzorgd door het bestuur. We werkten de kerstliturgie af met zang,  Bijbellezingen en gedichten. Het koortje, gevormd door eigen leden, zong enkele liederen. Het kerstverhaal werd gelezen door mevr. Sienie Warris. De heer Cramer begeleidde ons op het orgel.
Op woensdag 9 jan. hadden we onze Nieuwjaars koffiemorgen.  Deze morgen wensten we elkaar veel heil en zegen voor 2014, waarna de voorzitter opende met een Nieuwjaars gedicht.De heer Nienhuis uit Winschoten kwam ons vertellen over de Op-stapBus. Hiermee kun je tegen een redelijke prijs leuke uitstapjes maken. Men wordt van huis gehaald en gebracht. M.i.v. 1 januari 2014 is voor alle deelnemers
een verplichte Er-opuitpas van toepassing à € 15.00 per jaar. En dan krijgt men het maandelijkse programmaboekje.
Deze organisatie wordt gesponsord door het National Ouderenfonds.
De Op-stapBus is gevestigd in het Stationsgebouw te Winschoten, hier kun je zo binnen lopen voor informatie.
Hierna speelden we nog enkele rondjes bingo, verschillende dames gingen met een prijsje naar huis.
Op maandag 20 jan. hadden we onze maandelijkse vergadering  in “Het Anker”.
Onze voorzitter mevr. A.Hulsebos-Broekema heet ons allen welkom ook de partners van verschillende leden en de heren van de Midwinterhoornvereniging uit Veele die deze avond verzorgen. We zingen Lied 464 : 1 en 2 en daarna wordt Ps. 118 : 24 – 29 gelezen.  Hierop volgt de meditatie : Elke dag is een nieuwe kans,  waarna de voorzitter ons voor gaat in gebed. We zingen hierna  Ps. 118 : 1 en 9. De notulen worden gelezen en hierna volgen enkele mededelingen. Na de
pauze krijgen de heren  uit Veele de gelegenheid om ons wat te vertellen over de midwinterhoorn. In 2005 besloten 3 inwoners van Veele om de oude traditie van het blazen op de midwinterhoorn, tijdens de Adventstijd,  weer in het leven te roepen.  Inmiddels is dit drietal uitgegroeid tot een grote groep geïnteresseerden  die zelf uit geschikte bomen hun midwinterhoorn hakken, zagen en schaven. Alleen in Adventstijd wordt er in de buitenlucht geblazen tot Driekoningen.
Op een boeiende wijze werd ons hierover heel wat verteld en we konden horen hoe het klonk. Ook heel wat attributen hadden ze bij zich, en konden we zien hoe zo’n hoorn gemaakt wordt.
De heren worden ook heel hartelijk bedankt voor deze mooie avond. Tot slot zingen we  Lied 293 : 1 en 4 , waarna de voorzitter ons wel thuis wenst.
Onze volgende vergadering is op 17 febr. a.s. Dan hebben we onze
jaarvergadering met verschillende verslagen  e.d., de rest van de avond is een verrassing.
Namens het bestuur:Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken december 2013/januari 2014)

Passage ( christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Oude Pekela)
Op maandag 18 nov. j.l. hadden we weer onze maandelijkse vergadering. Nadat de voorzitter mevr. A. Hulsebos-Broekema ons welkom had geheten, in het bijzonder de heer Pelgrim uit Oude Pekela, de spreker van deze avond, zongen we met elkaar Lied 139 : 1 en 2, hierna werd Ps. 121 gelezen, waarover de meditatie volgde. Na het gebed zongen we nog Ps. 121 : 1,2 en 4.
De notulen werden gelezen door mevr. Ali Dreves – Hoogerman. Na enkele mededelingen en de pauze kreeg de heer Pelgrim het woord en vertelde op een boeiende manier over het hospice “Sint Maartenhuis te Winschoten een onderdeel van het Vondelhuys.  Sinds 2004 is het hospice in Winschoten.
Een hospice is een tehuis, waar de patiënt voor wie geen genezing meer kan worden verwacht, verzorging en begeleiding krijgt die gewenst is, dag en nacht, aangepast aan de individuele behoeften. Het hospice wordt gerund door 60  vrijwilligers,1 dagdeel per week worden ze ingezet. Overdag door vrijwilligers, ’s nachts door een gekwalificeerde medewerker van de thuiszorg om de 24 uurs zorg rond te maken. De eigen huisarts blijft zoveel mogelijk de patiënt begeleiden. De kosten voor professionele medische zorg in het hospice worden volledig door de wettelijke voorzieningen gedekt.
De voorzitter bedankte de heer Pelgrim voor zijn duidelijke lezing over het hospice, dat ging vergezeld met een bon. Ook de heer Scheper werd bedankt voor zijn orgelspel tijdens het zingen. Tot slot zongen we
Lied 392 : 1,2 en 4 en  werd er geëindigd met een gedicht.
Namens het bestuur:  Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken november 2013)

Op 9 oktober j.l. zijn 26 dames van Passage naar de Campus in
Winschoten geweest. Ze hebben daar heerlijk gegeten : een 5
gangenmenu.  Dit alles werd bereid en geserveerd door leerlingen
van de school.
Op 21 oktober j.l. hebben we onze maandelijkse vergadering gehad in “Het Anker”.
De voorzitter mevr. A. Hulsebos- Broekema heette ons hartelijk
welkom ook de spreekster van vanavond mevr. De Groot uit
Winschoten . We zongen met elkaar Lied 409 : 1 en 5, hierna las ze Lucas 10 : 30 – 37, waarna  de meditatie volgde getiteld: “ Barmhartigheid”.  Na gebed zongen we Psalm 103 : 3 en 9.  Hierna werden de notulen gelezen door mevr. A. Dreves – Hoogerman, daarna volgden nog enkele mededelingen. 


Na de pauze kreeg mevr. Ria de Groot de gelegenheid   om ons wat
te vertellen over WMO.
De gemeente voert de WMO uit. WMO staat voor Wet
maatschappelijke ondersteuning. De WMO biedt mogelijkheden om zo lang mogelijk mee te doen, zelfstandig te blijven en ondersteuning te krijgen als dat nodig is.
De gemeenten Pekela en Veendam bieden ondersteuning vanuit de vraag en behoefte van hun inwoners. Er wordt van u verwacht dat u zelf meedenkt over de oplossingen die passen bij uw persoonlijke situatie. Er werden nog verschillende vragen gesteld, die door de spreekster werden beantwoord.
De spreekster werd heel hartelijk bedankt voor haar duidelijke uitleg. Ze kreeg een bloemenbon. Tot slot zongen we  Lied 429 : 1 en 2. De voorzitter eindigde met een gedicht getiteld: ”Gebed om zegen” en wenste ons wel thuis.
Namens het bestuur:
Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken oktober 2013)

Op 16 sept. j.l.  hadden we onze gezamenlijke startavond met de afd. Nw. Pekela  in "Het Anker".
De voorzitter mevr. Ali Hulsebos-Broekema heette ons hartelijk welkom en we zongen Lied 20 : 1 en 2.
Hierna las ze Joh. 20 : 19 t/m 21 , waarna de meditatie volgde.
Na gebed zongen we Lied 479 : 4 en 1.
Na enkele mededelingen, kregen  de 2 sprekers mevr. Stapert en dhr.de Jong uit Boven Pekela de gelegenheid om ons wat te vertellen over hun wereldreis naar o.a.
Australië, Nw, Zeeland, Chili, Brazilië en Zambia, met hele mooie beelden vanuit die landen. Mooi natuurschoon en dorre vlakten.
Ook lieten ze heel wat beelden zien van "hun school" in Malawi.
Door lezingen e.d. die zij houden krijgen ze geld binnen en dan gaan ze 1 keer per jaar weer naar "hun school" en dan kopen ze met de leerkrachten materialen voor de kinderen, voor het komend schooljaar.
De sprekers werden ook hartelijk bedankt voor hun duidelijke uitleg bij de beelden.
De voorzitter gaf hun een envelop mee met inhoud  voor "hun school".
Tot slot zongen we Lied 44 : 1 en 3 , waarop het gedicht : Heer , de dag is nu voorbij, werd gelezen.
De voorzitter wenste ons wel thuis .
Namens het bestuur:  Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken september 2013)


Na een mooie zomer met misschien wel te warme dagen voor velen  van ons, beginnen we weer aan een nieuw vergaderseizoen.
Nu de avonden weer langer worden, en de herfst zijn intrede doet.
We hopen, dat U zo langzamerhand weer zin krijgt om naar onze Passagebijeenkomsten te komen.
Waar we interessante lezingen krijgen en waar we elkaar weer kunnen ontmoeten.
Onze eerste avond  op 16 sept. a.s. in "Het Anker" om kwart voor acht  is een gezamenlijke avond met de afd. Nieuwe Pekela.
Deze avond komen de heren Stapert en de Jong , ze geven een lezing met beelden over hun wereldreizen, met name "hun school " in Malawi.
Op woensdag 9 okt. a.s. gaan we weer met elkaar eten in de Campus te Winschoten.
En op 21 okt. geeft mevr. Ria de Groot, van de gemeente Pekela, uitleg over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Dus weer leerzame en gezellige avonden.
Bent U nieuwsgierig geworden ? U bent van harte welkom op onze avonden.
Elke 3e maandag van de maand vergaderen we in "Het Anker", aanvang 19.45 uur.
Namens het bestuur: Ina Smid.

PASSAGE (kerkklanken april 2013)

christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Oude Pekela.
Dinsdag 12 maart hadden we een excursie naar maaltijdservice Oosterlengte in Oude Pekela. Na een welkom met koffie en cake kregen we een rondleiding door de keuken die ook in bedrijf was. Nadat de maaltijden bereid zijn worden ze in de koeling gezet om daarna verdeeld te worden in porties en opnieuw in de koeling geplaatst te worden. In ook weer gekoelde auto's worden ze daarna bezorgd bij de afnemers.
Onze maandelijkse bijeenkomst was op maandag 18 maart. Mevr. Hulsebos-Broekema, onze voorzitter, heette ons welkom waarna we lied 479:1 en 4 zongen. Ze las uit Lucas 10: 38-42. Haar meditatie had als titel: "bid en werk". Na gebed zongen we lied 326: 5, 1 en 2. Mevr. Aly Dreves las de notulen van februari waarna er enkele mededelingen volgden. Mevr. A. Klungel-Kor en mevr. R. Schuil v.d. Schuur zijn onze nieuwe contact dames. Fijn dat in deze vacatures weer is voorzien. In de maanden mei en juni gaan we weer fietsen, we beginnen dinsdag 7 mei. Na de pauze kreeg da. Middeljans het woord over "vrouwen in de Bijbel". Ze noemde verschillende gezegende en ook strijdbare vrouwen. Tussendoor stelde ze soms een vraag die we eerst onderling bespraken en daarna gezamenlijk. Mevr. Hulsebos dankte haar hartelijk voor deze lezing waarna we lied 408 vers 1 en 5 zongen en da Middeljans met dankgebed eindigde.
22 april komt de musical groep van het Rode Kruis uit Appingedam en speelt de musical `Bloemen met stekels`. We beginnen dan om 19.30 uur.
Namens het bestuur Alie Hulzebos - V.

PASSAGE (kerkklanken februari/maart 2013)

Op 21 jan.j.l. is onze maandelijkse vergadering afgelast wegens slecht weer, sneeuwval.
We hopen, de spreker over het hospice "St. Maartenshuis" in Winschoten het volgend seizoen weer uit te nodigen om als nog een avond te verzorgen.  Op 18 febr. j.l. hebben we onze jaarvergadering gehouden. Onze voorz. mevr. A. Hulzebos- Broekema heet ons welkom, ook enkele partners waren aanwezig, en we zingen Ps. 139 : 1 en 9.  Ze leest met ons Matth. 26:  6 - 13 naar aanleiding hiervan houdt ze de meditatie. Na gebed zingen we Gez. 178 : 1 en 3, ons lid Kinie Eiten begeleidt ons op het orgel.


Na verschillende mededelingen kreeg de notuliste mevr. Ali Drewes- Hoogerman de gelegenheid om de notulen te lezen en het jaarverslag. Mevr. Sienie Brans- Muurman, onze penningmeester, lichtte de financiën toe. Ze had een voordelig saldo en haar werd decharge verleend. Er werd afscheid genomen van 2 contactdames en wel mevr. R. Niemeijer -Hulzebos en mevr. R. Zuiderveen -Brons. Wegens ziekte van mevr. Harma Dik werd een verslag van de contactdames voorgelezen door Ina Smid. Ali Drewes las nog een verslagje voor van het fietsen in de zomermaanden.
Hierna vertelde mevr. Buter uit Wildervank op een enthousiaste wijze over het werk van Open Doors .De doelstelling van Open Doors is wereldwijde ondersteuning van vervolgde christenen.Zij vertelde  hoe bijbels in Iran en andere landen worden binnengebracht.
Nadat de voorzitter ons wel thuis wenste zongen we Gez. 293 : 1 en 4 en ze sloot de vergadering met het gedicht : Het onze Vader.  Tot slot werd er nog een verloting gehouden en vele dames gingen met een prijsje naar huis.
Op 12 maart a.s. hebben we een excursie naar de Maaltijdservice Oosterlengte in Oude Pekela.
Op 18 maart a.s. komt mevr. ds. Middeljans uit Gass. nijv. mond en houdt een lezing over "Vrouwen in de bijbel".
Namens het bestuur: Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken februari 2013)

christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Oude Pekela.

Op maandag 17 dec. j.l. hebben wij onze Kerstviering gehouden.
De dames waren naar "Het Anker"gekomen, waar ze in een mooie sfeervolle zaal welkom werden geheten door onze voorz. mevr. Alie Hulzebos-Broekema .
De avond, waarin we de geboorte van Jezus vierden, en zang, bijbellezingen,
gedichten en een koortje, gevormd door enkele leden, zong een aantal liederen, elkaar afwisselden. Ali Dreves-Hoogerman las tot slot nog een mooi kerstverhaal voor.
Op dinsdag 8 jan.j.l.hadden we onze Nieuwjaars koffiemorgen.
Onze voorz. opende deze morgen met een korte meditatie over het nieuwe jaar, wat nog voor ons verborgen is.
We wensten elkaar veel heil en zegen toe onder het genot van een kop koffie met de traditionele nieuwjaarsrolletjes met slagroom.
Daarna deden we nog een paar spelletjes, waarin we plaatsnamen moesten
proberen te vinden en nog een paar rondjes bingo. Verschillende dames gingen met een prijsje naar huis.
Op deze morgen waren 27 dames aanwezig.

Namens het bestuur: Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken december 2012/januari 2013)

Christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging  afd. Oude Pekela.

Op maandag 19 november j.l. hadden we onze maandelijkse bijeenkomst in "Het Anker".
Onze voorziter mw. Alie Hulsebos - Broekema  heet ons hartelijk welkom in het bijzonder mw. Koeweiden, de spreekster van deze avond en de heer Gerrit Scheper, onze organist.
Hierna zingen we Gez. 20 : 1 en 3, waarop uit 1 Kor. 1 : 6-9 gelezen wordt, waarover de meditatie volgt getiteld: "" Gods akker."
Na het gebed zingen we nog Gez. 350 : 1,2  en 4.
De notulen worden gelezen door mw. Ali Drewes- Hogerman.
Nu volgen nog enkele mededelingen.
Na de pauze krijgt mw. Koeweiden    het woord. Zij is n.l. al 6 jaar imker en hierover vertelt ze deze avond.
Een imker is iemand die zich bezighoudt met de bijenteelt, voor de bestuiving van de planten of de winning van honing.
De koningin van een bijenvolk krijgt elk jaar een nieuwe kleur, zij leeft ongeveer 4 jaar. En zij legt per dag ongeveer 1000 - 1500 eitjes . De bijen worden gevoerd met suiker. Vroeger werden de bijen in gevlochten bijenkorven gehouden. Tegenwoordig in bijenkasten met verwisselbare ramen. Op een enthousiaste wijze vertelde ze over haar hobby.
Er werden nog verschillende vragen gesteld. Men kon deze avond ook honing kopen.
Na de spreekster te hebben bedankt  voor deze avond en ons allen wel thuis wenste  zongen we nog Gez. 330 : 1 en 3, waarna de voorzitter deze avond eindigde met een gedicht : Gebed voor elke dag.
Op 22 november j.l. werd de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden in de "Rank "te Zuidhorn  van gewest Groningen.
Het thema van deze dag was: "Geschapen naar Gods beeld, behandeld als slaaf."
Mevr. Elma van den Nouland, zij is verbonden aan de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel, verzorgde een lezing over dit onderwerp.
Op een boeiende en indrukwekkende manier vertelde ze hetgeen zich hierover in Nederland afspeeld.
Vrouwen, die het slachtoffer worden van gewetenloze mensenhandelaren en die gedwongen in de prostitutie belanden. En niet te vergeten de groep Nederlandse jongeren die het slachtoffer worden van de zogenaamde loverboys.
In 2011 zijn er in Nederland 993 geregistreerde slachtoffers gemeld, doch er zijn veel meer.
Zij gaf ons mee, om alert te zijn in onze omgeving.
En als we iets verdachts zien, dit door te geven aan de zedenpolitie.
Wij moeten niet denken , dat gebeurd alleen in de grote stad.
Op het platteland speelt dit zich ook af.
'S middags was er een vrouwencabaret: Jong Belegen met "Koes-Koes".
2 totaal verschillende programma's :  's morgen en ‘s middags , twee uitersten, maar toch een hele mooie, zinvolle dag. 
Met 4 bestuursleden hebben we deze dag bezocht. Er waren  ongeveer  400 dames uit de provincie aanwezig.
Namens het bestuur: Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken november2012/december 2012)

christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Oude Pekela.

Op 26 sept. j.l.waren we te gast bij de afdeling Nw. Pekela. Gezamenlijk hadden we de start voor het seizoen 2012/2013."Remedica" verzorgde deze avond met als titel: "Genieten van het leven". We kregen wat handreikingen e.d. om gezond te leven en te genieten. Plm. 30 dames uit Oude Pekela waren aanwezig.
En op 9 okt. zijn we met 30 dames naar de Campus (samenwerkingsverband tussen het Dollard College, Noorderpoort College en AOC Terra) in
Winschoten geweest. De leerlingen van de opleiding kok, facilitaire dienst en een gastvrouw bereidden en serveerden een vier-gangenmenu voor ons. Wat zich heerlijk liet smaken. Zeker voor herhaling vatbaar.Op 15 okt. j.l. hadden
we onze afdelingsavond in "Het Anker".Mevr. Ali Hulsebos-Broekema had de leiding. Nadat ze ons welkom had geheten, zongen we Ps. 150, daarna las ze uit Matth. 5 : 38 - 48, waarover de meditatie volgde:" Meer dan het gewone."
We zongen nog Lied 281 : 1,2 en 4, waarna ze voorging in gebed. Na enkele mededelingen hadden we pauze. Hierna kreeg de heer J. Weits uit Stadskanaal de gelegenheid om ons dia's te laten zien uit de hele provincie Groningen. Hieraan was een quiz verbonden. We zaten in groepjes en met elkaar moesten we de afbeeldingen raden van een plaats uit de provincie. Sommigen waren heel gemakkelijk zoals: Oude Pekela, Veendam , Stadskanaal en Onstwedde. maar
kiekjes van een dorp op het Hoogeland of uit het Westerkwartier was toch wel wat lastiger. Een groep had alles goed. Zo zijn we deze avond ""op reis geweest "door onze mooie provincie Groningen. Al met al een leerzame en gezellige avond.
Nadat de heer Weits was bedankt voor de mooie avond en ons wel thuis werd gewenst zongen we lied 257, waarna de voorzitter eindigde met de woorden van lied 282 uit het Liedboek.
Namens het bestuur:Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken september2012/oktober 2012)

De zomer loopt ten einde. De herfst doet zijn intrede en daarmee beginnen ook zo langzamerhand de winteractiviteiten weer in de kerk en binnen de vrouwenorganisaties.
Het vergaderseizoen starten wij in Nieuwe Pekela.
Dit is onze eerste gezamenlijke vergadering , die georganiseerd is door het bestuur van "Passage "te Nieuwe Pekela.
En wel op woensdag 26 sept. a.s. om half acht in "Het Tehuis" te Nieuwe Pekela.
"Remedica" vezorgt deze avond met als titel: "Genieten van het leven" met een korte film en een quiz.
op 9 oktober a.s. gaan we naar de "Campus"in Winschoten, daar gaan we met elkaar eten, hier wordt gekookt en geserveerd door leerlingen van de school.
Het programmaboekje voor het komend seizoen wordt binnenkort bij uw gebracht.
We hopen met elkaar op mooie, leerzame en gezellige avonden.
Dus tot 26 september a.s in Nieuwe Pekela.
Namens het bestuur:
Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken mei 2012/juni 2012)

Op maandag 19 maart j.l. hadden we onze afdelingsavond.
Deze avond opende onze alg. adj. Ina Smid met het zingen van Gez. 182: 1 en 4. Hierna werd Rom. 6 : 1 - 7 gelezen uit "Groot nieuw voor U", waarover een meditatie volgde. Na gebed werd Gez. 182 : 6 gezongen.
Hierna werden de notulen gelezen van de vorige vergadering door Ali Dreves.
Na enkele mededelingen kreeg ds. Terpstra uit Emmen de gelegenheid om aan de hand van dia's ons wat te vertellen over de zendingsreizen van Paulus in Azie en de door hem gestichte gemeenten, tevens vertelde hij op boeiende wijze de reis naar Patmos, waar Paulus en Johannes waren geweest, waar de gewestelijke gemeenten in Turkije zijn gesticht.
Ds. Terpstra werd hartelij k bedankt voor zijn boeiende lezing.
Tot slot zongen we Gez. 456 alle verzen.

En op 16 april j.l. hadden we onze laatste vergadering van seizoen 2011 - 2012.
Na welkom van de alg. adj. zongen we Gez. 78 : 1 en 2.
Nu werd Lucas 10 : 25 - 37 gelezen, waarover een meditatie volgde getiteld:
De barmhartige Samaritaan.
Na het gebed zongen we Gez. 78 : 4
De notulen werden gelezen door Ali Dreves.
Na enkele mededelingen over verschillende uitstapjes kregen de dames Jantje Luinstra en Joke Kompier uit Emmen de gelegenheid om ons te vermaken met liedjes, schetsjes en gedichten zoals het vroeger was met als titel :
" Toendertied". Op een leuke manier wisselden de dames elkaar af met liedjes e.d.
Al met al een mooie, luchtige avond als afsluiting van het seizoen. De dames werden dan ook hartelijk bedankt voor de mooie avond.


Ina Smid wenst ons allen een goede en mooie zomer toe en we hopen elkaar weer te ontmoeten op onze eerste avond van nieuwe seizoen op 26 september a.s . Dan zijn we te gast bij Passage te Nieuwe Pekela.
Verder informatie volgt t.z.t.
De avond werd afgesloten met het gedicht "Danken" uit de gedichtenbundel
" Geloof Hoop en Liefde" van Fedde Nicolai.

Vanaf dinsdag 1 mei hebben we weer onze wekelijkse fietstochtjes.
We vertrekken 's avonds om 7 uur van "Het Anker".
Als U zin hebt om mee te fietsen, dan bent U van harte welkom dinsdagsavonds om 7 uur bij "Het Anker."

Namens het bestuur: Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken april 2012/mei 2012)

Op 29 febr. j.l. hadden we onze jaarvergadering, waar de partners ook welkom waren.
Onze alg. Ina Smid heet ons allen welkom en liet zingen Ps. 139 :8 – 10
De meditatie n.a.v. Rom. 11 : 33 - 36 getiteld: Ieder mens een gedachte van God.
Na het gebed zongen we nog Ps. 139 : 14.
Na verschillende mededelingen, konden we 3 nieuwe leden inschrijven, en kreeg de notuliste Frea Doedens de gelegenheid om de notulen en het jaarverslag voor te lezen.
Sienie Brans, onze penningmeester, lichtte de financiën toe. Ze had een voordelig saldo.
Harma Dik deed verslag van de bezoekjes van de contactdames. En Ali Drewes deed verslag van het fietsen van de afgelopen zomer.
Onze notuliste Frea Doedens, die 6 jaar in het bestuur heeft gezeten, heeft gemeend te moeten stoppen met het werk van Passage. Vele jaren heeft zij zich ingezet voor het werk van Passage. Zij werd heel hartelijk bedankt voor haar jaren lange inzet. Dit ging vergezeld met een bloemenbon. Als nieuw bestuurslid konden we Ali Drewes welkom heten.
Na de pauze kreeg de heer Menzinga uit Hoogezand de gelegenheid om ons prachtige 3 dimensionale dia's te laten zien van de tuinen rond de Freylemaborg en Zwitserland.
We zongen nog het Bondslied.
De avond werd afgesloten met het gedicht:" Het gouden draad" van mevr. Koffeman- Zijl.
Na de sluiting hadden we nog een verloting om de kas wat te spekken.
Iedereen ging met één of meerdere prijsjes naar huis.
Deze avond waren 41 leden en 4 gasten aanwezig.
De volgende vergadering is op 19 maart . Ds. Terpstra uit Emmen vertelt ons, aan de hand van dia’s over de reizen van Paulus in Azië.
Namens het bestuur: Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken februari 2012/maart 2012)

Op 19 dec. j.l. hebben we onze Kerstavond van Passage gehouden. Na verschillende mededelingen van onze alg.adj. Ina Smid komt het Kerstkoortje onder het zingen van Dona Nobis Pacem met lichtjes binnen en wordt de kerstliturgie afgewerkt. Verschillende lezingen, gedichten worden door de leden gedaan en veel kerstliederen worden gezongen.
Het koortje zingt nog een aantal liedjes. Frea Doedens leest een kerstverhaal getiteld: Een nieuw begin. De heer Cramer zorgt deze avond voor de muzikale begeleiding. Er wordt nog een presentje bij de uitgang uitgedeeld. Er waren deze avond 34 leden en 7 gasten aanwezig.

Op woensdag 11 jan. j.l. hadden we onze Nieuwjaarsvisite. Na de opening getiteld: een nieuw begin kregen we koffie en rolletjes. Verschillende dames hadden handwerkjes uit hun schooltijd meegebracht, hier konden ze wat over vertellen. Ook oude schriften, recepten, werkstukken waren meegebracht. Hierna deden we nog een paar spelletjes bingo. Deze morgen waren er 22 dames aanwezig.

En op 16 jan. j.l. was Harma Boer onze gast.
Onze alg. adjunct. Ina Smid opent deze avond waarna we zingen
Lied 479; 1 en 2. De meditatie wordt gehouden n.a.v. Ps. 19 : 1-5.
De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen. Na gebed zingen we nog Lied 479 : 4
Na verschillende huishoudelijke mededelingen krijgt mevr. Harma Boer het woord.
Op een zeer boeiende manier vertelt zij hoe zij vanuit de gezondheidszorg 'weervrouw' van TV-Noord is geworden.
Heel wat dia's liet zij zien hoe het weer tot stand komt o.a. door warme en koude stromingen.
Ook vertelt ze hoe een weerbericht van TV-Noord gemaakt wordt.
Ze probeert elke dag het weerbericht vanuit een ander deel van de provincie tot stand te brengen.. Ook had ze nog verschillende dia's bij zich die destijds gemaakt waren in Pekela o.a. de sneeuwstorm uit 1979, de hevige storm van sept. j.l. en vele andere kiekjes vanuit Pekela.
Al met al een zeer geslaagde avond .Deze avond waren 40 dames aanwezig.
Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken december 2011/januari 2012)

VERSLAG VAN DE PASSAGEAVOND OP 17 OKT. J.L.
Op deze avond was de heer de Winter uit Wirdum uitgenodigd voor een lezing over : "Met paardenmelk voel je je een beter mens".
Na de opening door de voorzitter mevr. Hulsebos-Broekema zongen we
Ps. 118: 1 en 10. De meditatie deze avond ging over  "Liefde en Trouw "  n.a.v. Spreuken 3: 1-8.
Na verschillende huishoudelijke mededelingen kreeg de heer de Winter het woord.
Zijn bedrijf is opgestart in 2002 en de geproduceerde paardenmelk wordt naar 14 landen verstuurd.
Er zijn 12 verkooppunten in  Nrd. Nederland. Er komen ca. 3000 bezoekers
per jaar op zijn bedrijf.
We krijgen nog een filmpje te zien over de geboorte van een veulen, wat heel indrukwekkend was.
De paardenmelk wordt koud gedroogd in een vriesdroger op -62 graden.Het wordt gebruikt in vla en yoghurt.
Ook worden er capsules, zeep, shampoo en creme's gemaakt. Er zit erg veel ijzer in paardenmelk en paardenmelk slijmt niet. Paardenmelk bevordert de afweer en heeft een gunstige invloed op de gevoelige huid.
Het was een boeiende en leerzame avond.
Deze avond werd afgesloten door de voorzitter met een gedicht : "Leer mij vertrouwen "van Hanneke Schoonebeek.
Namens het bestuur: Ina Smid

VERSLAG PASSAGE OP MAANDAG 21 NOV.J.L

Onze voorzitter opent deze avond , waarin we zingen Ps. 139: 1,2 en 14.
De meditatie had als titel: "Mantelzorgers" n.a.v.  Marcus 2: 1-5. De notulen en mededelingen volgen.
Hierna kreeg mevr. Marja Munniksma het woord .  Haar lezing heeft als titel: "Vallen".   Zij vertelt elke 4 min. valt een ouder boven 60 jaar.
Bij vrouwen 3 à 4 keer zo vaak als bij mannen.
Eenderde van de valpartijen gebeurt op de trap.
Veel ongelukken komen ook door medicijngebruik, zoals slaapmiddelen.
We moeten alles in een rustige tempo doen om duizeligheid te voorkomen.                                                                   
Door botontkalking verliezen we spierkracht.
Ook liet ze diverse hulpmiddelen zien, zoals een rollator ,schoenlepel pillensnijder en nog veel meer.
Tot slot zingen we Lied 408 : 1,2 en 5.

PASSAGE (kerkklanken november/december 2011)

Verslag van de eerste avond van Passage uit de regio gehouden in de Poststraatkerk te Stadskanaal gehouden op 21 sept. j. l.
De gastspreker deze avond was ds. Erick Versloot uit Woerden.
Het onderwerp , waar hij over sprak was:  Parels uit het Liedboek.
We kregen uitleg over verschillende psalmen o.a. Gez. 446 : O, Jezus hoe
vertrouwd en goed  enz. dit is een lied van W. Barnard.
Vervolgens kregen we nog meer uitleg over deze bijzondere man, die veel heeft  bijgedragen aan het huidig liedboek.
Zo komen er deze avond nog meer verschillende dichters en dichteressen voor het voetlicht  o.a. Jacq. van der Waals en Hèlene Swarth.
Ds. Versloot begeleidde ons bij het zingen op  het orgel en  de piano.
Al met al een veelzijdig predikant.
Na een boeiende en leerzame avond keerden we weer huiswaarts.
Namens het bestuur:Ina Smid.

PASSAGE (kerkklanken september/oktober 2011)

Op 21 sept. a.s. starten we onze vergaderseizoen weer.
Onze eerste vergadering is een gezamenlijk startavond van de afdelingen in Zuid-Oost Groningen in de Poststraatkerk te Stadskanaal.
Ds. Eric Versloot uit Woerden houdt een lezing over: " Parels uit het Liedboek". Aanbevolen wordt het liedboek mee te nemen.
De avond begint om 19.30 uur. De kerk is open om 19.00 uur,
ontvangst met koffie/thee.
Entree is € 2.50 en voor de autokosten ook € 2.50 .
Het belooft een mooie avond te worden.
Iedereen is van harte welkom.
Op dinsdag 27 sept. a.s. hebben we een excursie naar de wijn/fruitboerderij Molema te Nieuwolda.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf "Het Anker", we worden om 14.00 uur verwacht in Nieuwolda. De kosten zijn € 10.00 , incl.entree en autokosten.
We krijgen daar een rondleiding op het bedrijf.
Heeft U zich nog niet opgegeven, dan kan dat alsnog.
Een telefoontje naar Janna Scheper tel.614576 en het komt in orde.
En op maandag 17 okt. komt dhr. of mevr. de Winter uit Wirdum en houdt een lezing over: Met paardenmelk voel je je een beter mens.
Deze avond wordt gehouden, zoals gewoonlijk, in "Het Anker"
Aanvang 19.45 uur.


We hopen met elkaar op gezellige, inspirerende en informatieve bijeenkomsten.
Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.
Namens het bestuur Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken mei/juni 2011)

Op maandag 18 april j.l. hadden we onze laatste avond van dit seizoen.
Op deze avond hadden we een Paasliturgie, waarin we lezingen uit de bijbel hadden en liederen zongen over het lijden en sterven van Jezus en zijn opstanding.
Vanaf 3 mei gaan we weer elke dinsdagavond fietsen vanaf  het "Anker" om 7 uur.
Zin om mee te gaan? Kom gerust en fiets mee.
Op woensdag 21 september a.s hebben we onze startavond van regio
Zuid-Oost Groningen in de Poststraatkerk te Stadskanaal.
Nadere informatie volgt t.z.t.
Namens het bestuur een goede zomer toegewenst.
Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken april/mei 2011)

Op 21 febr. j.l.hebben wij onze jaarvergadering gehouden.
Onze voorzitter Mevr. A.Hulsebos-Broekema  houdt haar meditatie met als
titel: "Springen van vreugde" n.a.v. Handelingen 3: 1 t/m 10.
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van mevr. Fens-Luttjeboer, zij was
jarenlang lid van Passage.
Het jaarverslag wordt voorgelezen.
Het financieel verslag wordt toegelicht door mevr. S.Brans-Muurman, en haar wordt decharge verleend.
Verslag wordt gedaan van de contactdames  en van het fietsen.
Hierna komt onze gast aan het woord.
Klaas Jan Hulsebos vertelt , dat hij als ambulanceverpleegkundige werkzaam is.
Ook laat hij een film zien hoe de ambulances worden aangestuurd als er een
melding komt.
Op de ambulance zitten een ambulancechauffeur en een ambulanceverpleegkundige.
In de ambulance zitten diverse materialen, die na gebruik weer worden aangevuld.
De eerste ziekenauto werd gebouwd in 1909 door de firma Spijker.
Er kwam bemoeienis van de regering vanaf 1963 na het treinongeval in Harmelen.
Na de pauze liet Klaas Jan nog enkele dia's zien van situaties, zoals zij dit meemaken bij hun dienst op de ambulance.
Hierna werd Klaas Jan Hulsebos bedankt voor zijn mooie lezing.
Ook Gerrit Scheper werd bedankt voor zijn orgelspel tijdens het zingen.
Hierna vond de verloting plaats, waarbij mooie prijsjes werden gewonnen.
4 nieuwe leden konden we deze avond inschrijven.

Op 21 mrt j.l. hadden wij onze maandelijkse afdelingsavond in het Anker.
Mevr. Westerdiep uit Westerbroek was onze spreekster.
Uit Ex. 14:10 t/m 14 werd gelezen door onze voorzitter en de meditatie
hierover heette "Lente".
De notulen werden gelezen.
Na verschillende mededelingen kreeg mevr. Westerdiep de gelegenheid om
over haar onderwerp "Was het vroeger wel zo knus"?  te vertellen.
Ze begint met het lezen van het gedicht  "Bie grootmoe" van dr. Jan J. Boer
(die sinds kort is overleden)
Verder vertelt zij, dat er na de 2e wereldoorlog veel is veranderd doordat er veel uitvindingen zijn gedaan.
Zij nam ons mee naar vroeger,toen de kachels tegen Pasen werden weggezet en pas in oktober weer in de kamer werden geplaatst.
Ook werden herinneringen opgehaald aan de kruidenier, die je boodschappenboekje kwam halen en enkele  dagen later de boodschappen                                                                                       kwam brengen.
Vroeger hadden de vrouwen ook niet zo veel te zeggen. Voor 1956 moesten
zij toestemming van hun man hebben om te werken. Vanaf 1976 hoefden vrouwen geen ontslag te nemen als zij gingen trouwen of kinderen kregen.
Er werden ook herinneringen opgehaald aan de tijd dat, wij bij de radio luisterden  naar hoorspelen. Ook liet mevr. Westerdiep onze verschillende voorwerpen van vroeger zien, zoals  borstrokken, gebreid ondergoed, een oude koffiemolen snijbonenmolen en diverse gebruiksvoorwerpen.Ze besloot haar mooie lezing met het gedicht  "Voorgoed voorbij".
Mevr. Hulsebos bedankt mevr. Westerdiep voor het terugbrengen naar onze jeugd .
De voorzitter sluit de vergadering met het gedicht "Geef ons geloof"
Ook nieuwsgiering geworden? U bent van harte welkom op onze volgende vergadering van 18 april a.s., dan hebben we een Paasliturgie, verzorgt door eigen leden.
Namens het bestuur: Ina Smid

PASSAGE (kerkklanken maart/april 2011)

 

Op woensdag 5 januari j.l. kwamen er 24 leden van Passage naar "Het Anker"voor de Nieuwjaars koffiemorgen.

De leden waren gevraagd om hun eventuele doopjurkjes mee te nemen.

18 doopjurkjes waren er, van heel lang tot wat kortere.

Ieder die een doopjurkje had meegenomen vertelde haar verhaal erbij. Hoe oud dat het was of het gekocht was of zelf gemaakt. De jurkjes ,die zelf gemaakt waren, waren  bijna allemaal gemaakt van hun trouwjurk. Een prachtig gezicht al die verschillende doopjurkjes.

2 waren erbij  waar een mutsje bij was, doch deze waren niet gedragen.

Het oudste jurkje was van 1939.

Hierna deden we nog een paar spelletjes bingo.

Gé Pater-Drost vertelde middels een verhaal de activiteiten van een jaar (toen nog N.C.V.B.)-avonden. De getallen, die er in voor kwamen gold als bingo-getal.

Geweldig Gé, nogmaals bedankt.

Verschillende dames gingen met een prijsje naar huis.

De koffie met rolletjes deden zich goed smaken. Een goed en mooi begin van het nieuwe jaar.

 

Op 17 januari j.l. hielden we onze afdelingsavond. Na de gebruikelijke opening: lezing uit de bijbel en een passende meditatie hierover, heette onze voorzitter mw. A.Hulzebos-Broekema 41 leden en 3 gasten hartelijk welkom.

Deze avond was mw. Ingrid Draaijer, reumatologisch verpleegkundige van de Ommelander Ziekenhuis Groep uitgenodigd. Zij vertelde, dat er heel veel soorten reuma zijn.

De behandeling van reuma met ontstekingen is heel anders dan voor reuma zonder ontstekingen.

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 soorten aandoeningen.

Volgens het Reumafonds heeft 1 op de 100 Nederlanders een vorm van reuma.

Voor reuma zonder ontstekingen, zoals artrose, is er nog geen behandeling.

 

Na de pauze liet Ingrid Draaijer nog verschillende hulpmiddelen zien.

Deze werden vroeger vergoed, men moet ze nu zelf betalen.

Een leerzame avond.

Op 21 februari a.s. houden we onze jaarvergadering.

Gasten zijn altijd welkom.

Namens het bestuur Ina Smid

 

PASSAGE (kerkklanken september/oktober 2010)

Passage is de naam van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Deze beweging vindt het belangrijk om samen te zijn en met elkaar te praten over actuele onderwerpen en elkaar te ondersteunen als christenvrouwen.
Alle “Passage-bijeenkomsten”beginnen om 19.45 uur en vinden plaats in het Kerkelijk Centrum “Het Anker”, H. Westerstraat 204 te Oude Pekela, tel. 0597-612402.
De zaal is open om 19.15 uur.
Voor de komende maand is het programma als volgt:

DONDERDAG 11 NOVEMBER 2010.
Ontmoetingsdag Zuidhorn.
Aanvang: 10.00 uur.

MAANDAG 15 NOVEMBER 2010.
We vieren ons 65 jarig jubileum.
De musicalgroep van het Rode Kruis afd. Appingedam treedt voor ons op met de musical “Bloemen met stekels”.
We beginnen om 17.00 uur met een gezamenlijke maaltijd.

PASSAGE (kerkklanken september/oktober 2010)

Passage is de naam van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Deze beweging vindt het belangrijk om samen te zijn en met elkaar te praten over actuele onderwerpen en elkaar te ondersteunen als christenvrouwen.
Alle “Passage-bijeenkomsten”beginnen om 19.45 uur en vinden plaats in het Kerkelijk Centrum “Het Anker”, H. Westerstraat 204 te Oude Pekela, tel. 0597-612402.
De zaal is open om 19.15 uur.
Voor de komende maand is het programma als volgt:

Maandag 20 september 2010
De eerste vergadering in het nieuwe seizoen is de afdeling Nw. Pekela bij ons te gast.
Spreker deze avond is dhr. Henri Wierth, schrijver/verteller Groninger verhalen, uit Oude Pekela.

Maandag 18 oktober 2010
Dhr. Mensinga uit Hoogezand.
Hij spreekt met ons over 4 seizoenen flora en fauna

PASSAGE (kerkklanken maart/april 2010)

Passage is de naam van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Deze beweging vindt het belangrijk om samen te zijn en met elkaar te praten over actuele onderwerpen en elkaar te ondersteunen als christenvrouwen.
Alle “Passage-bijeenkomsten”beginnen om 19.45 uur en vinden plaats in het Kerkelijk Centrum “Het Anker”, H. Westerstraat 204 te Oude Pekela, tel. 0597-612402. De zaal is open om 19.15 uur.
Voor de komende maand is het programma als volgt:
MAANDAG 19 APRIL 2010
De fa. Nieuwenhuis. Onderwerp: “Verhuizingen”.

PASSAGE (kerkklanken januari/februari 2010)

Passage is de naam van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Deze beweging vindt het belangrijk om samen te zijn en met elkaar te praten over actuele onderwerpen en elkaar te ondersteunen als christenvrouwen.
Alle “Passage-bijeenkomsten”beginnen om 19.45 uur en vinden plaats in het Kerkelijk Centrum “Het Anker”, H. Westerstraat 204 te Oude Pekela, tel. 0597-612402. De zaal is open om 19.15 uur.
Voor de komende maanden is het programma als volgt:
MAANDAG 15 februari 2010
Jaarvergadering met jaarverslag en het financiële verslag van 2009.
Gebr. Koetje uit Oude Pekela komen ons iets vertellen over hun grote hobby “de jacht”. 
Maandag 15 maart 2010
Ds. Ham uit Stadskanaal houdt een lezing over Pasen.
Woensdag 24 maart 2010
Excursie naar Royal Goedewagen in Nieuw Buinen.

 


protestantsegemeenteoudepekela.nl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting