Ons  college van  Diakenen  bestaat uit  3 leden die allen  lid zijn van de kerkenraad 

mevr. C. Datema

mevr. M. de Vries

vacature

Mevr. H.K.J. Boshuizen-Loer​: diaconaal rentmeester

en vrijwilligers die zich op ad hoc basis beschikbaar stellen.

  

Voor algemene informatie over wat diakenen doen kijk op : http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/werken/diaken