Het college van kerkrentmeester bestaat uit 2 ouderling kerkrentmeesters en 2 kerkrentmeesters. Alleen de ouderling kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad. 

vacature ouderling kerkrentmeester

dhr. P.W. Koetje  ouderling kerkrentmeester

dhr. A.Loer   kerkrentmeester

dhr. M.L.Feiken kerkrentmeester voorzitter

 

De kerkrentmeesters worden ondersteund met  advies en bij het uitvoeren  van voorkomende werkzaamheden door :

mevr. J. Zwinderman

dhr. J. v.d. Linde  (secretaris)

dhr. D.de Deugd

en vrijwilligers die zich op ad hoc basis beschikbaar stellen

 

 

Het adres van de kerkrentmeesters is :  Rietgors 1 9665 JE Oude Pekela

 

Bankrekening voor bijvoorbeeld het betalen van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de kerk is : NL08 ABNA 0557278996

 

Voor algemene informatie over wat kerkrentmeesters  doen kijk op :kerkrentmeester